Kimi çevrelerde son yılların hakim değerlendirmesi modernliğin “bittiği” yönünde. Ancak modernizmi savunan bir karşı cephe de var. Ahmet Çiğdem’in kitabı Alman modernleşmesinin kendine özgü tecrübesiyle ilgili kavramlaştırmaları -özellikle Weber ve Habermas’la somutlayarak- önde tutuyor ve iki cephenin cepheleşmenin kısırlığını aşan bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor. Modernliği katı bir akılcılıkla değil “aklın yolu”na uygun bir mecrada verimli kılabilmenin zeminini arıyor.