Binyılı Sorgulamak Stephen Jay Gould’un milenyumun anlamının peşine düşen ve takvimbilim astronomi ve tarihten devşirilmiş ilginç hikâyelerle örülü yazılarından oluşuyor. Gould şu üç sorunun cevabını arıyor: Binyıl tam olarak ne anlama gelir ve bu anlam İsa’nın yeryüzündeki binyıllık hakimiyetinden insanlık tarihinin binyıllık seküler bir dönemine nasıl kaymıştır? Yeni binyıl ne zaman başlıyor; 1 Ocak 2000’de mi yoksa 1 Ocak 2001’de mi? Gould’a göre bu hiç de önemsiz bir mesele değil çünkü çözümsüzlüğü 20. yüzyıl kültürel tarihi hakkında bir fikir veriyor. Ve son olarak niçin takvimlerimiz bizi keyfî bir düzenlilik aramaya ve binyıl düşüncesi karşısında büyülenmeye itecek kadar karmaşık olmak zorunda? Gould’un binyıl meselesi üzerinden insanlığa bakarken değindiği tarihsel ve bilimsel olgular arasında farklı takvim uygulamaları bir 6. yüzyıl keşişinin sonuçlarını halen yaşamakta olduğumuz kronoloji hataları ve otistik bir gencin geçmiş ve gelecek günlerin haftanın hangi gününe geldiğini hesaplama yeteneğini geliştirmesi de var. Yazdığı her popüler bilim kitabı çok satanlar arasına giren biyolog Stephen Jay Gould binyılı sorgularken de zeki ve eğlendirici.