Uzayın fethinin teknolojik destanını bir başkası izledi: Siber-sınırın fethi. Birincisi “küresel köy” klişesini yarattı ikincisi ise “küresel bilgi toplumu” adlandırmasına damgasını vurdu. Böylece “bilgi toplumu” ve “bilgi çağı” kavramlarının önlenemez yükselişi yeni “küresel çağ” sözcüğünün ışıltılı yörüngesinden ayrılamaz duruma geldi. Bu bağlamda bize “daha dayanışmacı daha açık ve daha demokratik” olması kaçınılmaz bir yeni toplumun haberi verilir. Aslında “küresel bilgi toplumu” kavramı jeopolitik bir yapının sonucudur.
Armand Mattelart bu kitabın amacının “hem bu ideal toplumun ana hatlarını çizen temel bilgi ve kavramları incelemeleri ve tartışmaları bağlamlarına yerleştirmek hem de taşıyıcısı olduğu inançların politik ve ekonomik karar vericileri diplomatları ve beyin takımını harekete geçirerek eylemi ve araştırmayı belli bir yönde götürerek nasıl gerçeklik izlenimi yarattığını göstermek” olduğunu özellikle belirtir.