Kitap Özet

Sorularla Osmanlı Tarihi'nin anlatıldığı bu kitapta merak ettiğiniz birçok sorunun cevabını bulacaksınız:

Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu Orhan Gazi Rumeli'ye geçiş Birinci Murad Ankara Savaşı Fetret Devri Çelebi Mehmed 2. Murad Fatih Sultan Mehmed Cem Sultan 2. Bayezid Yavuz Sultan Selim Kanuni Sultan Süleyman Genç Osman Dördüncü Murad Sultan İbrahim Lale Devri İkinci Mahmudprülüler Piri Reis Barbaros Hayreddin Paşa Sokollu Mehmed Paşa Kadızâdeliler Osmanlı Tarihinde İsyanlar Celali İsyanları Kıbrıs Seferi İnebahtı Savaşı İkinci Viyana Kuşatması Viyana Bozgun Yılları Karlofça Antlaşması Prut Savaşı Kırım Savaşı 93 Harbi Osmanlı - Rus Savaşları Osmanlı - Avusturya Savaşları Osmanlı - İran Savaşları Nizâm - ı Cedid Tanzimat Islahat Fermanı Meşrutiyet İlk Türk Matbaası Gayrimüslimler Şark Meselesi Kapitülasyonlar Osmanlı Döneminde Hac Yeniçeriler Osmanlılar ve Türklük Avrupa'da Türk Korkusu Türkmen Aşiretleri Harem Kardeş Katli...
Kitap Ön Yüzü
Kitap Künyesi

Sorularla Osmanlı İmparatorluğu Özel Basım - Erhan Afyoncu
(Deri Ciltli Kutulu ve 300 Adet Özel Numaralı Üretim)


Yeditepe Yayınevi

» Araştırma
» İnceleme

Fiyatı : 15000 TL

Şubat 2013 852 sayfa