Yazarının “modern Türkiye’de din ve toplumun kaynaştığı yolları kavrama yönünde bir ön çalışmadır” diye nitelediği kitapta Müslüman düşünür Said Nursi’nin hayatı Türkiye toplumunun din ideoloji bilinç sorunları ve modernizm olgusu ele alınıyor. Bediüzzaman’ın özellikle reformların yabancı kültürlerle birlikte gündelik hayatı-mıza girip yerleşik usulleri-mizi zorlayan pratiğine karşı mücadelesi inceleniyor.