M. Türker Acaroğlu Louise - Noelle Malcles Andree Lheritier


Geçmişin metinlerini kaybolmaktan ya da unutulmaktan kurtaran kaynakça çalışmaları 19. yüzyılda amaçlarını belirlemiş kurallarını bulmuş ve araçlarını düzenleyerek 20. yüzyılın ortalarından başlayarak bir atılımı gerçekleştirmiş bilimsel araştırmalarla bütünleşerek yapısal bir değişime uğramıştır. Artık söz konusu olan bir “bilgi devrimi”dir.
Sıradışı bir çalışmanın ürünü olan bu yapıt üç ana bölümden oluşmaktadır. L.-N. Malclès ve A. Lhéritier tarafından kaleme alınan (Batı’da) Kaynakça adlı çalışma M. Türker Acaroğlu tarafından Türkçe’ye kazandırıldı. Acaroğlu tarafından yazılan ikinci ve üçüncü bölümlerde ise Türkiye’deki kaynakça çalışmalarının evrimi ele alınmakta önde gelen kaynakçacılar incelenmekte ve 1928’den 2002’ye kadar yayımlanan tüm kaynakça ve kataloglar (bilimsel ve kitabevi toplu katologları da dahil olmak üzere) sıralanmaktadır.