İnsanlığı bir yerden bir yere taşıyan modernizmin bir zihniyet analizine konu edildiğinde ne tür bir algılamaya denk düştüğü üzerine etraflı ve sistemli bir düşünme faaliyetinde bulunan Etyen Mahçupyan zaman içinde kendi başına adeta sarsılmaz bir değer haline gelen “zihnî kalıpların” kökenlerini ele alıyor. Aydınlanma’dan başlayarak kapitalizm ve sosyalizm gibi birbirlerine karşıt gibi gözükseler de hemen hemen bütün ideolojilerin “harcında” yer alan modernizmin günümüz dünyasındaki konumunu geçmişiyle birlikte değerlendiren Mahçupyan böylece “Batı modernitesinin” kavranması yolunda önemli noktalara temas ediyor.
Doğu ile Batı arasındaki karşıtlık ve farklılıkların yarattığı zihniyet geriliminden kapitalizm liberalizm ve devlet arasındaki ilişkiler sarmalına; “küreselleşme”nin modernite üzerine etkilerinden “kimlik” sorunlarına; dinin modern dünyadaki konumlanışından günümüzde anlamlı olabilecek bir “sol”un taşıyıcı kolonlarına bakan Mahçupyan bugünkü dünyayı değerlendirmek ve “Batı’yı anlamak” için hem teorik hem pratik düzlemde anlamlı ufuklar açıyor.
Her durumda günümüzde adeta siyasetin oyuncağı haline gelen ancak tüm siyasi tavır ve ideolojilerin temeline inen “demokrat zihniyet”ten ödün vermeyerek...