Haider Le Pen İtalyan neofaşistleri “Kuzey Ligi” Berlusconi Neonaziler... “Oturmuş” ve “ılımlı” bilinen Batı ve Kuzey Avrupa’nın siyasal sistemleri 1980’lerden beri “aşırı” sağ akımın hamleleriyle sarsılıyor. Bir yandan eski marjinal sağ partilerden bazıları serpiliyor. Diğer yandan sadece ‘kariyerleriyle’ değil söylemleriyle yöntemleriyle de yeni olan partiler/hareketler çıkıyor. Kimileri iktidara aday olacak kadar palazlanabiliyor. Belki çok da güçlü ve kalıcı değil bu radikal oluşumlar. Fakat “sokaktaki adamı” etkileyebiliyor cürümlerinden fazla yer yakabiliyorlar! Belki en önemlisi Batı Avrupa demokrasilerinin hassas noktalarını kırılganlıklarını test ediyorlar.


Hasan Saim Vural’ın kitabı on dört ülkede radikal sağ partilerin gelişimini inceliyor: Kökenleri liderlikleri ideolojileri stratejileri örgütlenmeleri seçmen destekleri ve toplumsal tabanları... Global kapitalizm bağlamındaki modernleşme sürecinin doğurduğu sorunların bu hareketlere etkileri... Demokrasilerin “siyasal katılımın” siyasal partilerin/hareketlerin krizini çözümlemek için açılan bir pencere aynı zamanda elinizdeki kitap.