Müsbet bilimin klasik evreninden “iletişim çağı”nın belirsiz dünyasına kadar kuramsaldan incecik ayrıntılara kadar ağırlıkla bilimsel-teknik konularla uğraşan ama meraklısına değil herkese hitap eden bir kitap. Çünkü asıl özelliği zevkli bir deneme üslubu ve dil. Salt “yazma/okunma rahatlığı” değil bu; Arslantunalı teknoloji-dil-iletişim silsilesinin içiçeliğini söylüyor ve uyguluyor. “Öylesine” indirgemesiz boğmacasız bir “her şey” kitabı.