Çoğunlukla yüzeysel yaklaşımların neredeyse kutsallaşırıcı tavırların loşluğunda değerlendirilen Aydınlanma felsefesi üzerine derinleştirici soruların izini süren kısa ama yoğun bir çalışma Aydınlanma Düşüncesi... Oluşumu ve sonuçları üzerinden çok yönlü karakteriyle temel esaslarıyla toplumsal temelleriyle Aydınlanma felsefesi. Özgül bağlamları içinde Fransız Alman İngiliz (ve İskoç) deneyimleri... Ahmet Çiğdem’den hem konu üzerine temel bilgileri özetleyen hem de eleştirel nitelik taşıyan bir elkitabı...