“Ardımda kalan yıllar Türkiye’de demokrasi hürriyet insan hakları ve sosyal adalet için sürekli bir savaş veren iki insanla annem ve babam Sabiha ve Zekeriya Sertel’le beraber geçti. Polis devletinin baskısı yüzünden onlarla beraber 1950’de yurtdışına çıkmak zorunda kaldıktan sonra Doğu ve Batı Avrupa’nın değişik ülkelerinde yaşadım değişik üniversitelerde okudum değişik sosyal rejimler yaşantılar gördüm. Kısacası çok gezdim çok gördüm gördüklerim üzerinde düşündüm.”
Yıldız Sertel’in Ardımdaki Yıllar’ı uzayan bir sürgünlüğün sıkıntıların anne ve baba acısının her anlamda tarihe düşülmüş notları... Entelektüelin gönüllü sürgünlüğünün yanına siyasi baskıların ayrılığın yarım kalmış yaşamların acısını da katan bu kitap bütün bir hayatın içinde yalnızca yazarının yaşadıkları açısından değil farklı yaşamların kesişme noktasında olması açısından bugün çok daha değerli...


Adı Ardımdaki Yıllar
EAN 9789754708974
Yayın No İletişim - 723
Dizi Anı - 30
Sayfa 366
Baskı 1.Baskı Haziran 2001 İstanbul
Yazar Yıldız Sertel
Kapak Utku Lomlu
Kapak Filmi Diacan Grafik
Dizgi Maraton Dizgievi
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Serap Yeğen
Montaj Hasan Deniz
Basımevi Sena Ofset
Cilt Sena Ofset