Doğan Akyaz 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971’deki askerî müdahaleleri bununla birlikte müdahalelerin öncesi ve sonrasındaki girişimleri arayışları tartışmaları inceliyor. Her iki dönemdeki cunta yapılanmalarını ayrıntısıyla ele alıyor. Hükümetlerin ve sivil siyasi otoritenin cuntalaşmayı önlemeye dönük çabasının ki bu çaba bizzat ordu yönetimi tarafından da paylaşılıyor sonuçta ordunun siyasetteki ağırlığının yerleşikleşmesini kurumlaşmasını beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bu paradoksal ya da ironik tespit kitabın önemli bulgularından birini oluşturuyor. Türk siyasal tarihinin birçok yönden çokça incelenmiş bir konusu olan “askerî müdahaleler” olgusuna bu kitabın kattığı özgün bakış açısı bir tür ordu sosyolojisine açılım sağlamasıdır. Doğan Akyaz’ın örneğine pek rastlamadığımız bu ilginç çalışması subay ideolojisine kurumsal geleneklere ordunun meslekî ve kurumsal-örgütsel saiklerinin askerî müdahale süreçlerine nasıl yansıdığına ilişkin ilginç veriler sunuyor.

Adı Askerî Müdahalelerin Orduya Etkisi
Alt Lejant Hiyerarşi Dışı Örgütlenmeden Emir Komuta Zincirine
EAN 9789750500466
Fiyat 2800 TL
Yayın No İletişim - 831
Dizi Araştırma-İnceleme - 127
Sayfa 444
Baskı 3.Baskı Ekim 2009 İstanbul (1.Baskı Eylül 2002 İstanbul)
Yazar Doğan Akyaz
Editör Tanıl Bora
Kapak Utku Lomlu
Kapak Filmi 4 Nokta Grafik
Uygulama Suat Aysu
Düzelti Serap Yeğen
Montaj Şahin Eyilmez
Basımevi Sena Ofset
Cilt Sena Ofset