Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra islâm kitâblarının en üstünü en fâidelisi Imâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır.(Abdülhakîm Efendi)
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]