Yerleşmiş katı inançlardan kurumlardan kopmuş başkaldıran bir kişi yepyeni değerler peşinde koşan yalnız bıkmabilmez bir arayıcı olan Alman yazar Hermann Hesse 1946 Nobel Edebiyat ödülü aldığı Siddhartha adlı romanında tüm dinlerde insanların benimsediği tüm inanış biçimlerinde ortak olan yanı tüm ulusal ayrımları aşan tüm ırkların tüm bireylerin benimseyebileceği şeyi yakalamaya çalışmıştır.
Brahmin’in oğlu Siddhartha başka bir din adamının oğlu Govinda’yla birlikte büyüdü. Siddhartha babasından birşeyler öğreniyor ve bilge kişilerin konuşmalarına katılıyordu onlardan düşünme düşüncede yoğunlaşma sanatını öğreniyor ve bu konular üzerine Govinda’yla tartışıyordu. Sessizce Om çekmeyi çoktan öğrenmişti. Atman’ı yıkılmaz evrenle bir olan Atman’ı varlığının derinliklerinde duymayı da biliyordu.’

Bu akıllı bilgiye susamış oğul babasını çok mutlu ediyordu; büyüdüğünde önemli bir bilge bir rahip Brahminler arasında bir prens olacaktı oğlu. Arkadaşı Govinda herkesten çok seviyordu onu.Herkes Siddhartha’yı seviyordu herkese sevinç veriyor mutlu kılıyordu herkesi O.

Oysa Siddhartha mutlu değildi kendisi sevinç duymuyordu. Huzursuzluğun içinde filizlendiğini duyuyordu. Babasının anasının arkadaşı Govinda’nın sevgilerinin bile kendisini mutlu kılamıyacağını ona huzur veremeyeceğini yetemeyeceğini onu doyuramayacağını sezmeye başlamıştı. Değerli babasıyla öteki öğretmenlerinin bilge Brahminlerin bütün bilgilerini en iyi bilgilerini kendisine aktardıklarını hepsini olduğu gibi kendisinde aç bekleyen o dağarcığa döktüklerini biliyordu; gene de dağarcığın dolduğundan aklının doyuma ulaştığından ruhunun huzura erdiğinden yüreğinin tek duracağından kuşkuluydu. İnsanın Benlik’inden özünden herkesin içinde taşıdığı ölümsüzlükten başka nerede olabilirdi Atman? Bu benlik bu öz neredeydi? Et ya da kemik düşünce ya da bilinç olamazdı bu! En bilge kişiler böyle sanıyorlardı oysa. Neredeydi öyleyse? Kendine Atman’a yaklaşmaya çalışmak-denenmeye değer başka bir yol var mıydı? Kimse göstermiyordu bu yolu kimse bilmiyordu- ne babası ne öğretmenleri ne bilge kişiler ne de kutsal ezgiler. Birçok değerli Brahmin tanıyordu en çok da kutsal bilgili saygıdeğer babasını. Beğenilecek bir insandı babası; ölçülüydü soyluydu. İyi bir yaşam sürüyordu; sözleri bilgelik doluydu ince soylu düşünceleri vardı. Böylesine çok şey bilen babası mutluluk içinde miydi huzurlu muydu? O da hiç durmadan arayan biri doymak bilmeyen bir insan değil miydi? Atman yok muydu içinde? Kaynağı kendi yüreğinde bulamıyor muydu? İnsan kendi içinde bulabilmeliydi kaynağı kendisi sahibolmalıydı ona. Bunun dışında herşey bir arayıştı bir sapma bir yanlıştı. Bunlardı işte Siddhartha’nın düşündükleri; susuzluğu acısı buydu onun.

Bir gün Siddhartha’nın oturduğu kentten bazı Samanalar geçti. Başıboş dolaşan bu asetikler zayıf yıpranmış üç kişiydiler; ne gençtiler ne yaşlı; omuzları toz kan içindeydi; nerdeyse çırılçıplaktılar; güneşte kavrulmuş yalnız yabanıl düşman görünüşlü kişilerdi insanların pırıl pırıl dünyasında yaşayan bir deri bir kemik çakallardı bunlar. Çevrelerinde sessiz bir tutkululuk bitirici bir çalışma kendine acımayı bilmeme havası vardı. Siddhartha Samanalara katılma fikrini önce arkadaşına sonra da babasına bildirdi. Önce karşı çıkmasına rağmen Siddhartha’nın kararlılığı karşısında babası izin vermek zorunda kaldı arkadaşı Govinda da Siddhartha’ya katıldı. O gün akşama doğru Samanalar’a yetiştiler aralarına katılma isteklerini bağlılıklarını bildirdiler ve kabul edildiler. Sıradan insanların ilgilendikleri değer verdikleri olaylar kavramlar bunların hiçbirisi dönüp bakmaya bile değmezdi; herşey yalandı yalan kokuyordu; duyuların mutluluğun güzelliğin yanılsamalarıydı bunların hepsi. Herşey çürüyecekti buruk bir tadı vardı dünyanın yaşam acılarla doluydu.

Siddhartha’nın tek bir amacı vardı artık;boşalmak susuzluktan tutkulardan düşlerden zevkten ve üzüntülerden arınmak. Benlik’ini öldürmek. Ben olmaktan çıkmak; arınmış bir yüreğin dinginliğini tatmak salt düşünceye ermek buydu onun amacı. Benlik bütünüyle ele geçirilip öldürüldü mü bir kez tüm tutkular tüm arzular susacaktı; işte o zaman en son şey Varlık’ın artık Ben olmayan iç özü-o büyük sır- uyanacaktı!

Samanalar’ın en yaşlısı benliğini yadsımayı Samanalar’ın kurallarına göre düşüncede yoğunlaşmayı öğretiyordu. Siddhartha Samanalar’dan oruç tutmayı düşünmeyi ve beklemeyi (sabretmeyi) öğrendi. Üç yıldır Samanalar’la birlikte yaşamak ve bu süre zarfında onlardan öğrendikleri de yetmemişti. Tam bu sırada çeşitli yerlerden bir söylenti bir bildiri geldi kulaklarına. Gotama denen aydın bir kişi çıkmıştı ortaya: Buddha. Bu kişi kendi içinde dünyanın acılarını yenmiş yeniden doğuş çevrimini durdurmuştu. Çevresinde izleyicileriyle dolaşan malsız mülksüz evsiz karısı olmayan başı yukarda dolaşan ermiş bir adam; ülkeyi baştan başa dolaşıp vaaz veriyordu; Brahminler’le prensler onun önünde boyun eğiyor öğrencileri oluyorladı.

Bu bildiri bu söylenti bu öykü şurda burda duyuluyor yayılıyordu. Kentte Brahminler ormanda Samanalar bundan söz ediyorlardı hep. Buddha adı bazen iyi bazen kötü denerek bazen övgülerle bazen aşağılamalarla hiç durmadan kulaklarına geliyordu geçlerin. İnananlar onun büyük bir bilgiye sahip olduğunu söylüyorlardı;O önceki yaşamları anımsıyordu Nirvana’ya ermişti çevrime hiç kaptırmamıştı kendini biçimlerin o dertli ırmağına düşmüyordu artık. Onun hakkında birçok olağanüstü inanılmaz şey söyleniyordu Tanrılarla konuşmuştu. Öte yandan düşmanlarıyla ona inanmayanlar da bu Gotama’nın başıboş bir dolandırıcı olduğunu söylüyorlardı;günlerini zevk içinde geçiriyor kurbanları aşağılıyordu; bilgelikten uzaktı; ne dualardan ne de bedenini öldürmekten haberi var onun diyorlardı.
Buddha hakkındaki bu söylentiler çok ilginçti;büyüleyici bir yanı vardı duyulanların. Dünya hastaydı yaşam zordu ve işte yeni bir umut belirmişti. Yepyeni rahatlatıcı yumuşak güzel umutlarla dolu bir haberci vardı ortada. Her yerde Buddha hakkında söylentiler dolaşıyordu. Hindistan’ın dört bir yanındaki gençler bunları dinliyor kendilerini bekleyiş umut içinde buluyorlardı. Ondan haber getiren her hacı her haberci sevinçle karşılanıyordu.

Söylentiler ormandaki Samanalara Siddhartha’ya Govinda’ya dek parça parça ulaştı. Samanaların en yaşlısı hoşlanmadığından pek sözü edilmiyordu bu söylentilerin. Büyük Samana Buddha denen bu kişinin eskiden bir asetik olduğunu ormanda yaşadığını sonra zevke safaya ve dünya zevklerine döndüğünü duymuştu ve Gotama’ya hiç inanmıyordu.

Govinda bu eksiksiz kişinin öğrettiklerini kendi ağzından dinlemek ve yeni bir yola atılmak istediğini Siddhartha’ya söyledi. Siddhartha’nın artık Samanaların yolundan gitmek istememesine rağmen Buddha’nın da öğrettiklerini dinleme isteği yoktu. Çünkü öğretilere bilgilere artık inanmıyordu öğretmenlerden kendisine gelecek şeylere inancını hemen hemen yitirmişti. Gene de bu yeni öğretiyi de dinlemeye hazır olduğunu; yüreğinde öğretilerin en iyi meyvalarını artık tattığı inancı olsa da bu yeni teklifi kabul ettiğini arkadaşına söyledi.Aynı gün Siddhartha en yaşlı Samana’ya onlardan ayrılmak istediklerini gençlere öğrencilere yaraşır bir incelik ve alçak gönüllülükle söyledi. Oysa yaşlı adam her iki gencin de kendisinden ayrılmak istemelerine kızmış sesini yükseltip adamakıllı azarlamıştı onları. Siddhartha yaşlı Samana’nın yanında başı dimdik öylece durdu gözlerini onun gözlerine dikti bakışlarıyla onu yakaladı uyuşturdu susturdu istemini yendi sessizce kendi istemini kabul ettirdi ona. Yaşlı adam sustu gözleri donakaldı istemi yıkıldı kolları yana sarktı Siddhartha’nın büyüsü altında güçsüzleşti. Siddhartha’nın düşünceleri yaşlı adamın düşüncelerine egemen oldu; yaşlı adam onun buyurduklarından başka bir şey yapamazdı artık. Böylece yaşlı adam birkaç kez eğildi onları kutladı kekeleyerek iyi yolculuklar diledi. Gençler iyi dileklerle teşekkür ettiler; eğilerek selamına karşılık verip yanından ayrıldılar.

Siddhartha ve Govinda Savathi kentinde Jetavana korusunda Buddha’yı buldular. Govinda Buddha’nın öğretilerinden hemen etkilenerek ona katıldı. Oysa Siddhartha Buddha’ya şunları söyledi; ” Sizin Buddha olmadığınız binlerce Brahmin’in Brahmin oğlunun ulaşmaya çabaladığı en yüce ereğe ulaşmadığınız bir an bile geçmedi aklımdan. Bunu kendi arayışınızla kendi yolunuzda düşüncede yoğunlaşmayla bilgiyle aydınlanmayla yaptınız. Öğretilerden hiçbir şey öğrenmediniz; ben öyle düşünüyorum ki Ey Yüce Kişi öğretilerle kimse kurtuluşa eremez. Ey Yüce İnsan aydınlanma anında size neler olduğunu sözlerle ya da öğretilerle anlatamazsınız kimseye. Aydın Buddha’nın öğretileri çok şeyi içeriyor çok şeyi dürüst yaşamayı kötülükten kaçınmayı öğretiyor. Ama bu açık değerli öğretinin içermediği bir tek şey var: onda Yüce Kişi’nin kendi yaşadıklarının- yüzbinlerce kişi içinde yalnız onun yaşadıklarının gizi yok. Sizin öğretilerinizi dinlediğim zaman bunu düşünüp bunu anladım. İşte bunun için gideceğim kendi yoluma; daha başka daha iyi bir öğreti aramak için değil; çünkü biliyorum ki yok böylesi; tüm öğretileri bütün öğretmenleri bırakıp kendi ereğime yalnız başıma ulaşmak - ya da ölmek - için. Şu var ki bu günü gözlerimin gerçekten ermiş bir insan gördüğü şu anı hep anımsayacağım ey Yüce İnsan. Size katılanların hepsinin öğretileri izlemesidir dileğim. Ereklerine ulaşmalarını dilerim. Başka bir yaşamı yargılamak bana düşmez. Ben kendi yaşamımı yargılamalıyım. Ben benimden kurtulmaya çalışıyorum. Ey Yüce İnsan ben sizin izleyicilerinizden biri olsaydım korkarım bu ancak yüzeyde böyle olacaktı; huzurluyum kurtuluşa erdim diye kandıracaktım kendimi oysa aslında Ben’im yaşamaya büyümeye devam edecekti; çünkü Ben’im sizin öğretilerinize size keşişler topluluğuna olan bağlılığıma ve sevgime dönüşecekti.” Bunun üzerine; Buddha yarı gülümseyerek gölgesiz bir açıklıkla dostlukla gözlerini kırpmadan baktı yabancıya; sonra belli belirsiz bir hareketle ona gitmesini işaret etti ve son olarak; ” Akıllısın ey Samana akıllıca konuşmayı biliyorsun. Gereğinden fazla akıllı olmamaya dikkat et.” dedi. Buddha uzaklaşıp gitti; bakışı kırık gülümseyişi Siddhartha’nın anısına çakıldı kaldı.

Kimsenin böyle bakıp güldüğünü böyle oturup böyle düşündüğünü görmedim diye düşündü Siddhartha. Ben de böyle bakıp gülebilmek böyle oturup yürüyebilmek isterdim; böylesine özgür böylesine değerli böylesine ölçülü böylesine içten böylesine çocukça ve gizemli. İnsan ancak Ben’ini yendikten sonra böyle bakıp böyle yürüyebilir. Ben de yeneceğim Ben’imi diyerek kendine söz verdi.

Şimdiye dek önünde gözlerimi yere indirdiğim tek insan tanıdım diye düşündü. Başka kimsenin önünde yere indirmeyeceğim bakışlarımı. Başka kimsenin öğretisi çekmeyecek beni; Buddha’nınki çekemedikten sonra dedi Siddhartha.

Buddha bende olan herşeyi aldı diye düşündü. Beni soydu; gene de çok daha değerli birşey verdi bana. Eskiden beri bana inanan dostumu (Govinda’yı) aldı benden; şimdi ona inanıyor o dostum; benim gölgemdi o; şimdiyse O’nun Gotama’nın gölgesi oldu. Ama SİDDHARTHA’YI bana verdi kendimi verdi. Bu düşünceler içerisindeki Siddhartha bundan sonraki yaşamını sıradan normal insanlar gibi yaşamaya hayatı olduğu gibi kabul etmeye her türlü öğretinin sıradan bir yaşam içinde saklı olduğuna inanarak sürdürmeye karar verdi. Bu yaşamıyla Ben’ini yenerek gerçek bir aydın kişiermiş kişi olmayı başardı.