Atatürk'ün Kehanetleri

"Bir yolcunun yolda yürüyebilmesi için ufku görmesi yeterli değildir Ufkun ötesini de görmesi gerekir"

"Mustafa Kemal ATATÜRK"
Sınır Ötesi Yayınları

Atatürk ile ilgili şimdiye kadar çok şey söylendi çok şey yazıldı Ancak O'nun çok önemli bir özelliği üzerinde hiç durulmadı

O öyle bir özellikti ki tüm yaşamını etkilemiş ve belki de Atatürk'ü Atatürk yapan en temel niteliklerinden biriydi
Bu O'nun inanılmaz ölçüde gelişmiş "Geleceği Önceden Sezebilme" yeteneğiydi Evet Maalesef O'nun bu özelliği üzerinde şimdiye kadar hiç durulmadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün olağanüstü yaşamı boyunca başından son derece ilginç ve gizemli olayların geçtiği biliniyor Bunlar yan yana getirildiğinde; Atatürk'ün bilinen üstün yanlarının yanı sıra bilinmeyen bazı gizemli yönleriyle birlikte çok daha olağanüstü bir şahsiyet olarak karşımıza çıktığını görüyoruz

Atatürk'ün bilinmeyen yönlerinin başında O'nun "Parapisikolojik Yetenekleri" gelir

Atatürk'ün "Duyular Dışı Algılamaları"nın normal bir insanla kıyaslanamayacak derecede gelişmiş olduğu bu kitapta tarihi belgelerden alınan kanıtlarıyla birlikte ortaya konulmuştur Bu kantıların ışığında; Atatürk'ün sıradan bir "altıncı duyu"ya değil son derece gelişmiş bir "geleceği görme" yani "kehanet" yeteneğine sahip olduğu görülmektedir

Gazeteci Ali Bektan'ın 18 Yıllık Araştırmasının Ürünü...

Kitaptan Bir Örnek:

Birinci Dünya Savaşı sıralarıdır…


İkinci Ordu Kumandanı İzzet Paşa rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’a gitmesi üzerine Ordu Kumandan Vekili olarak Mustafa Kemal karargahın bulunduğu Pola civarındaki Sakrate Köyü’ne geldi

Kış o sıralarda pek şiddetli geçiyordu Ordu iaşe hususunda da sıkıntı içindeydi Mustafa Kemal komutayı aldığının ikinci günü evvelce hazırlanmış olan plan gereğince orduyu kışı geçirmek üzere belli bir hatta çekilme emri verdi İsmet Bay (İnönü) de o günlerde tayin olduğu bir kolorduya Kumandan olarak oradan ayrılmak üzereydi Mustafa Kemal’in komutasındaki ordu Diyarbakır’a nakledilirken İsmet Bey de yeni vazifesine gitmek için hareket etti…

1916 yılının Aralık Ayı’ydı…

Diyarbakır seyahati zorluklar içinde Osmaniye’ye kadar yapıldı Atla yol alınıyordu Her taraf kalın kar tabakası ile örtülü idi İlk geceyi arkadaşları ile beraber geçiren Mustafa Kemal pek neşeli değildi Hep havadan ve askerin iaşesinden bahsediliyordu…

Söz bir ara İsmet Bey’den açıldı Konuşmanın bir yerinde Mustafa Kemal arkadaşlarına dönerek :

- “ İsmet Bey gün gelecek Erkan-ı Harbiye Reisi olacak bir askerdir “ dedi..

Yani İsmet Beyin Genel Kurmay Başkanı olacağını söylemiştir İnanılacak gibi değil ama bu sözünü 1916 yılında söylemiştir Hatırlanacağı üzere İsmet Bey bu göreve 1920 yılında gelmiştir...

Kitap Linki:

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Arkadaşlar Sanırım Linkdeki Kitapın Tamamı Değil Ama Birçok Olay Mevcut