Kendi Kendine Hipnoz
Yayınevi : Alfa Basım
YayımDizisi : Alternatif Tıp Dizisi
Yazarı : Elaine SHEEHAN
e-kitap

Eski çağlardan beri zihin ve beden arasındaki ilişki insanların merakını uyandırmıştır. Bugüne kadar onların birbirinden ayrı olarak faaliyet gösterdiği iddia edilmekteydi. Ancak son zamanlardaki düşünceler ve bu konuda yapılan araştırmaların sonuçları zihin ve bedenin birlikte çalıştıkları yönündedir. Bu insanı bir “bütün” olarak gören “bütüncül tıp” yaklaşımına yol açmıştır. Beden ve zihin arasındaki bu yakın ilişkinin pek çok örnekleri günlük hayatta görülebilir. Kendi kendine Hipnoz bu konuyla ilgilenenler için son derece yararlı bir başvuru kitabı…