Anne olmak hayatı her bakımdan değiştirir. Beklenti ve deneyimler kadınların içinde yaşadığı hayatın sosyal ve kültürel bağlamı tarafından şekillendirilse de anne olmanın bireysel yaşamöyküsünde çok önemli bir yeri vardır. Bu kitap da bir grup kadının anneliğe giden yolculuklarını nasıl anlamlandırdığını ele alıyor. Kitap geç modernitede anne olmanın ne anlama geldiğini kuramlaştırırken aynı zamanda bir grup kadının anne olduğunda yaşadığı deneyimleri de keşfediyor.
Anne olmanın benlik duygusu üzerindeki etkisi nedir? Kadınlar annelik deneyimleri ve sorumluluklarıyla ilgili neleri ifade edip neleri edemiyorlar? Hayatlarının kontrolünü kendi ellerinde tutan kadınlar anneliğe geçiş sürecinde neler yaşıyorlar?
Oxford Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi olan Tina Miller bu kitapta İngiltere’de yürüttüğü araştırmayla Bangladeş’te ve Solomon Adaları’nda kadınların anne olurken ve annelik yaparken yaşadıkları deneyimleri aydınlatmaya yönelik saha çalışması gözlemlerini bir araya getiriyor. Miller kitapta benliğin nasıl kurulduğu ve sürdürüldüğü üzerine yapılan sosyolojik ve feminist tartışmalardan yararlanarak çağdaş anneliğin sosyal kültürel ve ahlaki çerçevesini çiziyor.
Kadınların anneliğe yaptıkları yolculukların kişisel ve derin anlatılarından oluşan bu kitap akademisyenler ve anne olmayı bir arzu bir deneyim ya da kaygı duyulacak bir şey olarak gören tüm kadınlar için eşsiz bir kaynak.

''Aşağıdaki alıntıda Faye ikinci çocuğunu bekleyen eşinin kız kardeşi ile arasında geçen bir konuşmayı aktarmaktadır:


Emily doğduğunda Emily’nin doğduğu gün ona dedim ki ne halt etmeye tekrar bunu yaşayacaksın? Ve o bana cevap vermedi.
Bir katılımcının bana “dürüst olmak gerekirse sen bile bana neye benzediğini anlatmadın” (Felicity) dediği gibi
ben de bu sessizlikte bir suç ortağı olarak görüldüm. Aşağıdaki uzun alıntılar hem sessizliğe ilişkin gizli anlaşmaya karşı çıkmaya hem de beklentiler ve deneyimler arasındaki çelişkinin derinlemesine gösterilmesine örnektir:

Hiçbir şey planladığım gibi olmadı... İtme faslı kesinlikle tüm
hayatım boyu yaşadığım en kötü şeydi çünkü aynı anda üç ya da
dört farklı duygu hissediyordum... Önceden istemediğim halde
epidural aldım ama o aşamada her şeyi yapabilirdim çünkü hiç
abartmıyorum öleceğime inanmıştım. (Felicity)''Adı Annelik Duygusu
Alt Lejant Mitler ve Deneyimler
Orjinal Adı Making Sense of Motherhood - A Narrative Approach
EAN 9789750508257
Fiyat 2050 TL
Yayın No İletişim - 1534
Dizi Psykhe - 3
Sayfa 276
Baskı 1.Baskı Kasım 2010 İstanbul
Yazar Tina Miller
Çeviren Gül Tunçer
Dizi Editörü Bahar Siber
Editör Aksu Bora
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ceren Kınık
Baskı ve Cilt Sena Ofset