Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Çağdaş ingiliz yazarlarından A.huxley'nin ''Cesur Yeni Dünya ( Brave New World )

adlı eser 1932 'de yayımlanmıştır.HuxleyCesur Yeni Dünya'da bilimsel ve teknolojik denetimin zirveye çıktığı bir toplumu anlatır.Burada insanlar üstün teknolojik gelişmelerle koşullandırılır.Çünkü kitapta baş döndürücü hızla gelişen teknoloji egemendir.On kişiden oluşan zorba bir azınlık yönetimin kurduğu düzen insanlara yaşamı zindan etmektedir.

Cesur Yeni Dünya'da bedenin zevklerini yaşamaktan başka bir amaç güdülmez.Bu amaca ulaşmak için insanın gelişimine ana karnında müdahale edilir.Böyleceonun kuracağı bütün insani ilişkiler ve kaygılar önlenir veya yok edilir.Örneğinömür boyu kitaplara el sürmemesi için bebekler elektro şoktan geçirilir.Aile kurumu ortadan kalkmıştır.Bütün bebekler tüp bebektir.Her şey tam bir determinist anlayışla planlanmıştır.İnsanlar gereksinime göre üretilir.''Aileannebabakardeşamcahalateyze'' denildiği zaman çok ayıp bir şey söylenmiş gibi çocukların yüzü kızarır.Üretilen çocuların alın yazısı önceden belirlenir.Kimisi alfa sınıfından üstün zekalılar kimisi beta sınıfından az gelişmiş okur yazarlardır.Bunların yanında gerizekalı olarak üretilen epsilonlar da vardır.

Bu ülkede herkes işine koşullandırıldığı için işini severek yapar be bundan huzur duyar herkes güeven içindedir.Kimse hastalanmazyaşlanmaz.Herhangibir rahatsızlığı olan kimse ise soma denilen ilaçtan içince keyiflenir.Herkes açık hava sporlarından hoşlanacak şekilde koşullandırılmıştır

Cesur Yeni Dünya'da duygu ve düşüncelere yer yoktur.Bunu sağlamak için geçmiş silinmişmüzeler kapatılmıştarihi anıtlar ve eserler ortadan kaldırılmıştır.

İşte böyle bir dünyada normal aile yaşamı içinde bir ana ve babadan doğmuş tek bir birey vardır.Bu kafası Shakespeare ile zehirlenmiş bir vahşidir.Bu ''vahşi'' insano biyonik ve teknolojik yaşam içinde bunalır ve intahar eder.

A.Huxley'in yerdiği ve insanı makineleştirenrobotlaştıran anlayışın gittikçe endişe verici boyutlatlara ulaştığı söylenebilir.

Alıntıdır.