Halvette 40 Gün

Avrupa Asya ve Amerika’da yaşamış maneviyata eğilimli bir psikoterapistin halvet hikayesi:

Kitaba önsöz yazan Annamarie Schimmel Müslüman bir Avrupalı’nın halvet deneyimlerini anlatan ilk kitap bu diyor. Üstelik Avrupa Asya ve Amerika olmak üzere üç farklı kültür coğrafyasını yaşamış maneviyata eğilimli bir psikoterapistin elinden çıkmış…Yazar çocukluğunu Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün yoğun olduğu yıllarda babasının hekimlik görevi nedeniyle bulunduğu İstanbul’da geçirmiş. Olgunluk yıllarını ise Amerika’da yaşamış ve North Carolina Üniversitesi’nde klinik psikoloji alanında lisansüstü eğitimini tamamlamış. Halen Almanya’da yaşıyor öğretim görevliliği yanında psikoterapist olarak çalışmaya devam ediyor.

Yazarın Halvet Günlüğü’nü okurken halvetin ne olduğu konusunda bilgiler edinmekle kalmayacak; zikrin Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ve İbn-i Arabi okumalarının ayet ve hadislerin bu ruhsal deneyimdeki tartışılmaz yerini göreceksiniz. Halvet boyunca görülen ve yorumlanan rüyalarsa günlüğün belki de en ilginç parçalarını oluşturuyor. Halvetin dışarıdan kopuş ve içe derine çekiliş; ruhun yaralanmış bir hayvan gibi kendi izlerini sürerek inine çekilmesi ayrı düşülen tanrının arındırılmaya çalışılan zihinde yeniden yankılanmasını beklemek gibi tecrübelerden ibaret olmadığını görüyoruz bu günlüklerde. Aşkın daha da aşkın bir şey olduğunu görüyoruz.

Zengin bir entelektüel bireşimin sonuçlarına dayanan Yorumlar Bölümü halvette yaşananlara bilimsel açıklamalar getiriyor. Bu bölüm biri doğulu biri batılı iki şairin (Tennyson ile Rumi) gözünden varlık ile birlik’in görünümünün resmedilişiyle açılır. Sonraki bölümlerde yazar halvet deneyiminin başlangıcındaki Kurban ritüeline kendi deneyimlerinden yola çıkarak Rupert Sheldrake’in “morfik rezonanz” tezine zikrin insan fizyolojisi üzerindeki dönüştürücü etkilerine mistik deneyimin psikoterapötik değerine maneviyat ve cinsellik ilişkisine… çeşitli açıklamalar getirir sufizmin klasik konularına disiplinlerarası bir gözle eğilir.

(alıntıdır)