Mânevî yaşamı bugün âdetâ bir çöle dönüşmüş günümüz Türkiye’sinde bir modern zamanlar Rabia’sı olan Cemâlnur Sargut Hanımefendi tasavvuf irfanına olan derin vukûfiyeti tükenmez aşkı ve bilgisi ile karşımıza çıkmaktadır. Elinizdeki kitap tasavvufî geleneğin Ahmed Rifâî Kenan Rifâî Meşkure Sargut ve Samiha Ayverdi tezgahlarından geçerek zikir ve sohbetle kemâle ermiş bir Allah âşıkı bir Resul sevdalısı ve dört büyük yol’un sadık bir izleyicisi olan bu bilge hanımefendiyle yapılan ve saatler süren bir söyleşinin meyvesidir.

Cemâlnur Sargut’la gerçekleştirilen bu sohbetlerde Efendimiz’den tevhidin sırlarından semânın hakikatinden Ahmed Rifâî Hazretlerinin o muazzam dünyasından Rifâîlik Kadirîlik Şâzelîlik ve Mevlevîliğin gürül gürül çağlayan inisiyatik ırmaklarından Kenan Rifâî ve sadık izleyicilerinden yol’un esaslarından kavram ve olgulardan bahsedildi..

Yazar:Cemalnur Sargut
Sayfa Sayısı: 340
Baskı Yılı: 2009
Dili: Türkçe
Yayınevi: Sufi Kitap

(Alıntı..)