HAKAN YILMAZ ÇEBİ'YE AİT
"METAFİZİK İSTİHBARAT"
ESERİNDEN NOTLAR
HAZIRLAYAN: AHMET DEĞER


· 21. yy’da kuşatılma bölgesel olmuyor! Savaş insanın beyni kuşatıldığında kazanılıyor! (s.34)

· Geçmiş kayıtlıdır ve parapsikolojik güçler tarafından orada bulunanlara görülebilir. Tıpkı orada olan ama görünmeyen bir insana ulaştığınızda gördüklerini anlattığı hatta fotoğrafladığı kameraya aldığı gibi. (s.46)

· “Lügat ehlinin ve Kur’an’ı açıklayan insanların beyan ettiği gibi cin kelimesi bir şeyi histen setretmek/örtmek manasını ifade eder”. (s.53)

· Allah’ın belirli isimlerini belirli zamanlarda ve belirli miktarlarda söylemek cinleri çağırdığı gibi; onların insanlara musallat olmasını da önleyebilir. (s.56)

· Haşr suresinin son iki ayeti bakara suresinin son iki ayeti ayet’el kürsü araf suresinin ilk üç ayeti saffat suresinin ilk 10 ayeti ve rahman suresinin tamamı. İşte hafız olmak için kısa yol. (s.58)

· Cinlerin ömürleri insanların ortalama ömürleri olan 70 senenin aşağı yukarı 10 ila 13 katı yani 700 ile 1000 sene arasında değişmektedir. (s.66)

· Helâda iken cinler insanların avret mahalline bakarlar. O yüzden bu yerleri sakınmadan banyo ve tuvalette uzun süre kalmak birçok hastalığın ve marazın bünyeye taşınmasına vesile olmaktadır. (s.76)

· Cinlerin en çok bulundukları yer hamamlar otluklar mezbelelikler gibi yerlerdir. (s.77)

· Besmeleyle yenilen yiyeceklerin artıkları Müslüman cinlere besmelesiz yenilen yiyeceklerin artıkları inkârcı/şeytani cinlere azık oluyor. (s81)

· Ruh’a insanları robottan ayıran ve onları bitkisel hayatın üstünde anlayışlı ve iradeli kılan özelliklerin toplamıdır da diyebiliriz. (s.184)

· Telepati yunanca: “Tele-uzakta” ve “Pathos-hissetme” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur ve uzaktan hissetme anlamına gelir. (s.285)

· “Öyle sanıyorum ki herkes telepati yoluyla düşünceleri almak ve nakletmek yeteneğine sahiptir. Ancak bu yetenek de diğer yetenekler gibi gelişmeye muhtaçtır. Bazı kimselerde bu yetenek doğal olarak gelişmiş bulunmaktadır. (s.285)

· Medyumlara beş duyumuzla alınması mümkün olmayan en ince ve hafif titreşimleri almak imkânını veren ruhi degajman dediğimiz ruhi haldir. (s.299)

· Medyum kelimesi Latince “Mediare-paylaşmak” dan gelmekte olup “ruhlardan gelen fikir ve mesajları alanlara” bu isim verilir. (s.301)

· Kalbi yoran dünyalık şeyler arasında çok kazanmak cinsi temas saplantısı eşini ve çocuklarını dünyayı onlardan ibaret görecek kadar haddinden fazla sevmek gösterilebilir. (s.303)

· Ruhsal güçler belirli bezeler vasıtasıyla ve bilhassa beyindeki epiifiz ve hipofiz guddeleriyle faaliyet gösterdiğinden bunların uyarılması suretiyle medyumluk kudreti geliştirilebilir. (s.308)

· “Psikokinezi” uzaktan hareket ettirmek demektir. Eşya nebat hayvan ve insanlar üzerine uzaktan etki yapmak kudreti olup bu etki hayatta bulunan kimseler tarafından yapıldığı gibi bedenlerinden ayrılmış ruhlar tarafından da yapılabilir. (s.312)

· “Tayyı Mekân” bir kimsenin aynı zamanda başka başka yerlerde görülmesi ve bir araca ihtiyaç göstermeden uzak mesafelere gitmesi olayının iki şekilde oluştuğu müşahede ve tecrübelerle tesbit olunmuş bulunmaktadır. (s.344)

· Apor: Eşyanın bir yerden diğer bir yere nakli; Raps: Çıkarılan gürültüler ve vurulan darbeler Levitasyon ise eşya ve insanların havaya kaldırılmasıdır. (s.359)

· Psiitronlar ihtimalleri bulmaya yararlar bu yüzden durugörü/önsezi medyumu bir füzenin hareket ettiğini söyleyeceği gibi düşeceği yeri ve hatta belirli bir bölgeye isabet şansının ne kadar olduğunu da
belirtebilir. (s.401)

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]