Onlar; Oğuz Kağan’dan bugüne kadar Türk’ün devlet-i ebed müddet fikrini devam ettiren gizli teşkilatın liderleriydi... Kimi Gök-Türk Devleti’ni; kimi Selçuklu Beyliği’ni; kimi Osmanlı İmparatorluğu’nu; kimi de Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmakla görevlendirildi. Nizamülmülk’ten İmam-ı Gazali’ye Selçuk Bey’den Mevlana Celaleddin-i Rûmi’ye Osman Bey’den Dursun Fakih’e Sultan Abdülhamit’ten Enver Paşa’ya ve Mustafa Kemal’den Turgut Özal’a kadar birçok isme; Teşkilat’ın gizli sancağı emanet edildi. Pakistan’da Afganistan’da Lübnan’da Azerbaycan’da Bosna’da; Osmanlı Devleti’nin bakiyesinde kurulan elliye yakın devletin harcında Onlar’ın gizli faaliyetleri vardı.

Ve bugün; Türk’le Kürt’ü Türk’le Fars’ı savaştırmak isteyen Kaos Düzeni’nin mimarları hesap etmedikleri bir gerçekle yüzleşmeye başladı: Teşkilat’ın askerleri yeni bir düzen için geri dönüyorlardı…

Çam da bizim kozalak da bizim!
Teşkilat-ı Mahsusa Osmanlı Devleti’nin son istihbarat teşkilatı idi. Kurulduğu günlerde kabinedeki bakanların birçoğu ve üst düzey komutanların büyük bir kısmı dahi böyle bir örgütün varlığından haberdar olmamıştı. Örgütün Trablusgarp’tan Hindistan’a kadar yüzlerce hücresi ve bu hücrelere kayıtlı binlerceajanı vardı. Üyeleri arasında Mustafa Kemal Enver Paşa Celal Bayar Eşref Kuşçubaşı Kazım Karabekir Fuat Balkan Süleyman Askeri ve Fevzi Çakmak gibi birçok ünlü sima da bulunuyordu.

Teşkilat-ı Mahsusa Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaptığı gizli çalışmalarla elliden fazla devletin kurulmasını sağladı. Teşkilat’ın gizli hücreleri aradan yüz yıl geçmesine rağmen henüz ortaya çıkarılamadı.

Selman Kayabaşı bu heyecan verici kitapta Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kuran Bosna Hersek’in bağımsızlığını kazanmasında büyük pay sahibi olan ve son olarak Kerkük’te ortaya çıkan Teşkilat’ın; Musul’dan Semerkand’a Lübnan’dan Pakistan’a Roma’dan Selanik’e ve Azerbaycan’dan Kafkasya’ya kadar günümüzdeki faaliyetlerinin izini sürüyor

Kitap harika İllumunatiye karşı onun gibi deşifre edilememiş bir örgütün varlığını gözler önüne seriyor.Cia ve Mossad gibi örgütler dahi deşifre edememiş.Şiddetle tavsiye ediyorum