''Dünle beraber gitti
Cancağızım
Ne kadar söz varsa düne
Ait
Şimdi yeni şeyler
Söylemek lazım.''

Mevlana


Yüzyılların ardından böyle seslenir Mevlana insanlığa. Ne kadar doğru ve muhteşem bir deyiş olduğu elbette tartışılmaz ama; Mevlana'nın bu sözlerini ne kadar duyurabildiği tartışılması gereken bir konudur. Çünkü bu gün itibarıyla insanoğlunun elinde ne var diye baktığımızda gördüğümüz; yeni şeyler söylemek yerine insanoğluna dair ne varsa bıkmadan usanmadan tekrar ettiğidir. Üstelik her tekrarda başka bilgi olmak üzere; her şey biraz daha kirletilmekte dağıtılmakta kararmaktadır. Buna karşı çıkılması hiç değilse bilgiyi koruması gereken ise bilim ve dolayısıyla bilim adamları olmalıdır. Ancak ne bilim adamları ne üniversiteler ve ne de aydınlar; genellikle bu dediklerimizin hiç birini yapmadığı gibi üstelik bu suça ortak ortak olma konusunda neredeyse birbirleriyle yarışmaktadır. Bilim; eski Babillilerin ''sıfır rakamlarını'' bilmediği gibi açık bir gerçeği yok sayarak ''bir dairenin 360 dereceye bir günün 24 saate bir saatin 60 dakikaya ve bir dakikanın 60 saniyeye bölünmesini Sümer uygarlığının mirasçısı olan eski Babillilere borçluyuz'' diye yazabiliyorsa eğer; bu suça artık ortak olmakta değil bilimin eliyle ve bilimi kullanarak bilgiyi kirletmek demektir.

Cahit Doğan DOYAR