Şeyh Bedrettin


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Şeyh Bedreddin İslâm tasavvufunun Vahdet-i Vücud okuluna mensup ünlü Türk mutasavvıf filozof ve kazaskerdir.
Yapıtları: Varidat Cami’ü’l-fusuleyn Letai'fü’l-işarât et-Teshil Meserretü’l-kulûb Unkudü’l-cevahir Çerağu'l-fütuh Nurü'l-kulub.(Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ])

Varidat
Tercümandan:

Bu kitapta okuyucu Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde yetişen felsefefıkıh ve tasavvuf bilgini Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in bilinen "Varidât" adlı Arapça eserinin tercümesi sunulmaktadır.

Eserden Bölümler:
"Sofi vaktin oğludur; o vaktini tasalanmayla ve geçmişi düşünmekle boşa harcamadığı gibi geleceği de fazla düşünmez. Çünkü uzun bir ümitle vaktini Allah’a yönelmekle kendini arındırmakla ve o zaman içerisinde Allah için gerekli olanları düşünmekle geçirir."

"İbadetin yapılış şekilleri üstünde durmak lüzumsuzdur çünkü ahiret yönünden hepsi aynı yola çıkar... Oyun eğlence ve güzel seslere Tanrı'ya kavuşmaya vesile olan bir şeyi haram görmek ve haram olduğunu söylemek helal olabilir mi?"

"İnsanların bazısı bazısına bir kısmı gümüş ve altına veya büyüklüğe bir kısmı da yenilecek ve içilecek şeylere tapıyorlar da Allah'a ibadet etmekte olduklarını sanıyorlar."

İndir: (pdf 0.5mb 74sf)

( Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]| Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]| Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]| Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] )