KONU: TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ E-POSTA DUYURULARINA EK OLARAK GÖNDERİLEN KONFERANS-EĞİTİM-SÖYLEŞİ VE SEMİNER NOTLARI
SAYI: 81
ESER ADI: NIETZSCHE VE İNSAN
YAZARI: IOANNA KUÇURADI
NOTLAR: EMİNE ŞEKER

· Nietzsche’nin kendinden önceki filozoflarda –bu arada “Tarih Felsefesi’ni kurmuş olanlarda da- gördüğü en büyük eksiklik filozoftan filozofa “miras kalan eksiklik” tarih duygusunun eksikliğidir. (s.1)

· Günün birinde daha nelerin tarih olacağı önceden kestirilemez. Geçmiş belki de aslında daha açığa çıkarılmamıştır. (s.1)

· Nietzsche için önemli olan bir eylemi kimin yaptığıdır. Nietzsche’nin antropolojisinin düğüm noktası ve felsefeye kattığı çok önemli bir başarıdır bu görüş. (s.17)

· Nietzsche’ye göre insanın en köklü istemesi ve baş karakteristiği “kuvveti isteme” dir. “Nerede canlı bir varlık buldumsa orada kuvveti istemeyi de buldum”. Zerdüşt’ün bir sözüdür bu. Bütün insanların istediği şeylerin tek tek şeylerin –bu arada “hakikati isteme”lerinin ve bu gibi şeyleri istemelerinin- temelinde kendilerini kuvvetli duyma istemeleri vardır. (s.23)

· Sürü insanı –sözüm ona- “barışsever” “köşesiz” “iddiasız” saygılı” “yiğit” “dürüst” “sadık” “güven dolu” “fedakar” “anlayışlı” “yardıma hazır” “çalışkan” “asketik”tir; “başkalarının haklarına saygı gösterir” “söz dinler” “kıskanmaz” çıkarının peşinde koşmaz”. Ama bütün bu özellikleri ve bu türlü tutumu sürünün teklerine kendi gibilerine bu sözlere aynı anlamı veren kendi gibilerine karşı böyledir.Bütün bu özellikler ancak sürünün içinde “işler”. Sürünün dışında olan kendi gibi olmayanlara karşı ise düşman egoist acımasız amansız ölçüsüz iddialı yırtıcı korkak eğri ve kıskançtır; kendini gizler öç almak ister onlara boyun eğdirmek ister onlara karşı “dürüst” değildir. (s.34)

· “Alim” kimdir?...otoritesi olmayan kendi kendisiyle yetinemeyen bir cins insanın erdemlerini taşıyan bir tip insandır: çalışkandır sabırla sıra ve seviyeye uymayı bilir bir şey yapabilmede ve bir şeyin ihtiyacını duymada düzenli ve ölçülüdür kendi gibilerini tanır ve kendi gibilerinin ihtiyaçlarını sezer. (s.49)

· Nihilism nedir?Nihilism “değer anlam ve istenecek bir şeyin varlığını kesin olarak inkar etmek”tir. (s.57)

· Özgür insan hazır herşeye karşı şüphecidir tereddütlüdür: “bu şüphecilik küçümser ama yine de kendine tutunur; kazar ve ele geçirir.(s.66)

· Özgür insan kendine ve kendi erdemlerine –kendi duygularına “kalbine” –hakim olmuş kendi kendini eğitmiş kendini kendi avucu içine almış insandır: onun kuvveti budur kuvveti istemesi budur. (s.66)

· Hayata ‘evet’ demek olduğu gibi hayatı savunmak acıya da ‘evet’ demek acıyı istemek acıyı savunmaktır. (s.72)

· “Büyük insan” kimdir? “en yalnız kalabilen insan en saklanmış en ayrılan insan iyinin ve kötünün ötesinde olan insan kendi erdemlerinin ve istemesinin bolluğunun efendisi olan insan. (s.79)

· Çağın modalarından olan biri olan sosyalism “en önemsiz en aptal kişilerin yani sathi kıskanç üç çeyrek kişilerin –aktörlerin- sonuna kadar düşünülmüş işkence yolu olarak sosyalism “modern düşünceler”in ve onlarda saklı anarshism’in mantıki bir sonucudur” (s.107)

· “Bilmek “kendinle bir şey arasında bağ kurmak” demektir: kendimizi birşeyle bağlanmış duymak ve aynı şekilde bizim o şeyi bağlamamız demektir. (s.115)

· Felsefeye ilişkin yaygın kanılar vardır. Bu kanılardan biri de felsefede soruların değişmediği aynı sorulara verilen yanıtların değiştiği; felsefe tarihinin ise bu aynı kalan sorulardan ve bunlara verilen farklı yanıtlardan- hem de kimi zaman birbirine tam ters düşen yanıtlardan- oluştuğudur. (s.133)

· Romantik sanat gerçekliği yapay olarak değiştirme çabasıdır. Katlanılamayan bir gerçeklikten sıyrılma ya da öç alma istemenin sonucudur. (s.142)

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]