ESER ADI: ŞÜFA’ÜL ESRAR
YAZARI: SEYYİD YAHYA ŞİRVANİ
NOTLAR: SEVİM OĞUZ

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

· Hz. Resul (s.a.v) “İbadet hazinedir. Onun anahtarı duadır dişleri ise helal lokmadır” buyurdu. (syf 79)

· Hz. Resul (s.a.v) “İlim istemek her Müslüman erkek ve kadına farzdır.” (syf 81)

· En hayırlı amel ilim ile yapılır. İlimsiz amel faydasızdır. Arif olmak için şu yedi şart gerekir. Hamd cehd havf reca tevekkül ihlâs istikamet. (syf 123)

· Nefsin düşmanı şehvettir. Kalbin düşmanı gaflettir. Ruhun düşmanı iltifattır. (syf 127)

· Hacceden biri kalp diliyle; “Ya Rabbi! Sana cürmüm ve cefam ile geldim. Eğer hilmin ve rahmetinle beni bağışlamazsan kim bağışlayabilir?” der (syf 149)

· Peygamber (s.a.v) buyurdu ki;”iki kişinin arasını düzelten bir şehit sevabı alır.” (syf 161)

· Allah’ın en sevdiği kalp en saf en sağlam ve en rikkatli olanıdır.(syf 200)

· Halvet nefsin siyaseti ruhun riayetidir. (syf 258)

· Mürid bahadır olmalıdır. Nefsinin ağzını bağlamalı daima nefsine muhalefet etmelidir. (syf 270)

· Faydasız boş sözü yıkasa nasihatin nuru zahir olur. Çünkü kulak göz kalp gibi azaların hepsi sorguya çekilecektir. (İsra 36) (syf 276)

· Hz. Resul pirinci kendi hazretine teşbih etmiş. Kendini izafet ederek : “Pirinç bendendir bende ondanım” buyurmuştur.

· İnsanın içinde dört menfi tabiat karakter vardır. Bir: “Sofra”dır. Sıcak ve kuru olup ateş tabiatlıdır. Tekebbürlülük etmek cebbarlık etmek helal etmek. Bunlar ile Hak Teâlâ’nın sohbeti bulunamaz. İkinci sevdadır. Soğuk ve kurudur. Münafık tabiatıdır. Üçüncü Balgamdır. Soğuk ve ıslak olup suyun tabiatına benzer. Girdiği kabın rengini alır. Hangi renge koysan karışır.Necisleri arttırır kendiside necis olur. Hak Teâlâ’nın sohbetine yaramaz. Dördüncüsü “kandır”. Sıcak ve yaş olup havanın tabiatına benzer. Eğer havadan bir zerre olsa Hak Teâlâ’nın sohbetine yaramaz.

· Hz. Ali dedi ki; Tevbe üç kısımdır. Başı tevbe ortası inabe sonu evbe’dir. Kim Allah’ın azabından korkarsa o Tevbe sahibidir. Kim sevab kazanmak için tevbe ederse o inabe sahibidir. Kim de sevap ummak veya akıbet korkusundan değil ancak Allah’ın emrine uymak kastı ile tevbe ederse Evbe sahibidir.(syf 329)

· Fütüvvet nefsin payını istemekten yüz çevirmesidir. Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu “En önde gelen fütüvvet ümmetimin fütüvvetidir. Doğru söz ahde vefa emaneti eda yalanı terk yetime merhamet dilenciye bolca sadaka misafire ikram bunların hepsinin başı hayâdır.” (syf 336)

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]