ESER ADI: KISKANÇLIK
YAZARI: MARCİANNE BLEVİS
NOTLAR: NESLİHAN KUTLU

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

· Kıskançlık; şüphe kurgu ya da mevcut bir rekabetin farkında olmaktan doğan bir ruh halidir. (s.7)

· Kıskançlık şüphenin olduğu yerde boy verir. (s.7)

· Ama kıskanç ruhlar bakmazlar buna/ Böyleleri bir sebeple kıskanmazlar ki/ Kıskanç oldukları için kıskanırlar./ Kendini dölleyip kendini doğuran bir canavardır kıskançlık. William Shakespeare (s.7)

· Kıskançlık kişiye hiçbir uyarı sinyali yollamadan kendi değer ve cazibesinden şüphe ettirmeye başlar. (s.8)

· Geçmişi aralamak suçluyu bulmak için biraz daha hürleşmemiz için gereklidir. (s.22)

· Kıskançlık bir işkencedir en basit sözcüklerden bile beslenip onları kendi lehine keyfince eğip büker. (s.27)

· Freud’a göre dişi mazoşizmi her kadının yazgısıdır. (s.54)

· Ebeveynlerin kimi zaman çocuklarına gösterdikleri kayıtsızlık aslında ilk bakıştakinden çok daha büyük zararlara gebedir. (s.61)

· Susuzluğumu reddetmek yerine sadece suya benzeyen bir şey içerim ancak içtiğim gerçek su değildir ve susuzluğumu dindiremez. (s.62)

· Kıskançlık kişinin kendine ait olduğunu düşündüğü bir alandan kovulduğu zaman yaşadığı kaygının dışa vurumudur. (s.67)

· Kıskançlık tıpkı bir röntgen filmi gibi kişinin temelden yoksun oluşunu dolayısıyla da kimlik yapısının üzerinde nasıl bir o yana bir bu yana sallandığını ifşa eder. (s.68)

· Dil bize kendimiz hakkında düşünme geriye çekilip kendimize dışarıdan bakma olanakları sunar. (s.68)

· Kıskançlık daima bir ‘öce’ ve ‘sonra’ ayrımını da beraberinde getirir. (s.69)

· Çocuk ne kadar ufaksa bekleyişindeki endişe o kadar fazla ve duyduğu her sözcük bir o kadar değerlidir. (s.73)

· Kişi büyürken tutarsız mesajlara maruz kalmışsa ileride cinsiyetini sevmekte zorluk yaşayabilir. (s.76)

· Psikanaliz sürecinde kişi acısının köklerinde uyuyan hayaletlerle karşılaşmaya mahkumdur. (s.98)

· Dünyada kapladığımız alana dair sağlam bir hissimiz olmazsa bu dünyaya ayak uyduramaz hiçbir iş göremeyiz. (s.130)

· Eğer hiçbir zaman hiçbir şey sabit değilse ve tutunduğum bütün dallar elimde kalıyorsa sırtımı yaslayabileceğim hiçbir şey yok demektir. (s.135)

· Kıskançlık korku ve terk edilme acısını hem gizler hem de ifşa eder; bu kişinin kimliğinin kalbindeki çatlakla ilişkilidir. (s.156)

· Kıskançlık görünürdeki hedeftir. (s.158)

· Kıskançlık aslında bizde var olan bir duygunun çeşitli sebeplerle kendi ruhumuzdaki çatlaklardan dışarı sızmasıdır. Bu duygu şüphenin olduğu yerde boy vermektedir. Şüphe kesinliğe geçtiği anda ise ya deliliğe dönüşür ya da kayıplara karışır.

· Kıskançlık patlamaya hazır bekleyen bir faciaya yönelik uygun bir tepkidir. Ancak kişi kendini korumak için neden böylesine sancılı bir zihinsel araca başvurur? Kıskançlık akli bir bozukluk da değildir. Aslında kıskançlık özlemi duyulan pek çok temel hisse verilen bir cevaptır.

· Kıskançlık; kişinin muhatabı üzerinde yüzde yüz hâkimiyet kurma ihtiyacıdır. Hâlbuki her insan kendine ait özel bir alana bir gizli bahçeye ihtiyaç duyar. İşte kıskanç insanın acısı bu hâkimiyet kurma arzusunun doyurulmamasından kaynaklanmaktadır.

· Kıskanç kişi ne tam olarak sevebilir ne de tam olarak nefret edip o kişiyle bağlarını kesebilir. Bu iki nokta arasında gelgitler yaşarken muhatabını sürekli taciz ederek en sonunda onun kendisini terk etmesine neden olur.

· Simon adındaki genç bir adam sevgilisinin onsuz bir an geçirmesine tahammül edememektedir. Sevgilisinin kendisine saklayacağı bir düşüncesi ya da mahremiyeti olmasına asla izin vermez. Hatta bir gün “Ancak öldüğünde bir başka adamı düşünmediğinden emin olacağım” diye haykırır.

· Simon’un bu kontrol ve hâkimiyet duygusunu tetikleyen birçok şey vardır ve bunlar doğrudan kıskançlık duygusunu oluşturur. Eşinin ani tepkileri sürprizler kendisinden bir şeylerin istenmesi tam olarak kontrol edemediği her şey onda bir tehdit oluşturmaktadır.

· Simon kıskançlık duygusuyla gittiği evlerden küçük objeler çalmakta; hatta psikanalistini bile diğer hastalardan kıskanmaktadır. Psikanalistiyle yaptığı görüşmeler onun babasıyla ilgili duygusal ilişkisindeki sorunları ortaya çıkarır. Simon çocukluğunda kendisini terk eden babasının eksikliğini hissetmekte ve onu ulaşılmaz olarak algılamaktadır. Çocukluk döneminde ihtiyaç duyduğu baba figürünün yanında olmayışı Simon’un özgüvenini sarsmakta ve ondaki kıskançlığın temelini oluşturmaktadır.

· Birçok duygunun temelleri ailenin geçmişinde bulunur ve gün yüzüne çıkarılmadıkları sürece çocukların hayatlarını törpüler ve çocukların geleceklerini rehin alır.

· Kıskançlık duygusunun ilk ortaya çıktığı dönem çocukluktur. Çocuklar genellikle kardeşlerini kıskanarak bu duyguyu öğrenirler. Kardeşler arası kıskançlık sancılı olduğu kadar eğitici ve bir yönden de rahatlatıcıdır. Çocuk kardeşine bakarak kendisiyle yakın niteliklere sahip bir başka insanla kendisini kıyaslama imkânı bulur. Bu kıyaslamalar kimi zaman onu rahatsız etse de kişiliğinin oturmasına ve kendi konumunu fark etmesine yardımcı olduğu için faydalıdır da.

· Aslında çocuklar sanıldığı gibi kardeşine alınan oyuncakları değil kardeşiyle diğer insanlar arasındaki sevgiyi ve yakın ilişkiyi kıskanır. Yeni bir kardeşin aileye dâhil olmasıyla ilk çocuk kendisini en çok seven insan olan annesinin ilgisini bir başka rakiple paylaşmak zorunda kalır. O zamana kadar kendisini ve annesi tek bir varlık olarak algılayan çocuk annesinin kardeşine olan ilgisini görünce annesinin de kendisinden ayrı bir insan olduğunu fark eder ve kendini yalnız hisseder. Bu durum annesini kaybedeceği endişesini duymasına yol açar ve onu paniğe sürükler.

· Aşk ilişkilerinde şiddetli kıskançlık vakalarıyla karşılaştığımızda bunun bir şekilde kardeş rekabetinin şiddetine gelip dayandığını görmek şaşırtıcı değildir. Bir insan rakibi olan kişinin erkek kardeşine ya da kız kardeşine benzemesi durumunda onu daha çok kıskanacaktır. Kişinin kimlik algısındaki sevilmeye layık bir kadın ya da erkek olduğuyla ilgili hissi çocukluğunda yeterince geliştirilmediyse geçmişin bu yarım kalmış hesaplaşması kinle birlikte bugüne taşınır.

· Kıskançlık sadece aşk ve endişe arasında mekik dokumaktan ibaret değildir. Kıskanç kişi sevgi ihtiyacını tam olarak tatmin edemediği sürece sevdiğini kırar.

· Çocukluk döneminde anne baba sevgi ve ilgisinden yoksun olan kişiler kendilerini çirkin ve birçok yönden yetersiz olarak algılamaktadır. Bu durum yetişkinlik dönemlerinde kişilerin duygusal ve sosyal ilişkilerinde özgüvensizliğe dolayısıyla da kıskançlık duygusuna neden olabilmektedir.

· Çocuk cinsel potansiyelinin farkına varabilmek için annesi tarafından sağlıklı bir dozda kıskanılmaya ihtiyaç duyar. Ancak bu kıskançlığın dozunun artması durumunda çocuğun anne veya babasını bir rakip olarak görmeye başlaması onun iç dünyasında güçlü bir gerilim oluşturur. Annesinden babasını ya da babasından annesini sağlıksız derecede kıskanan çocuklar yetişkinliklerinde kadın-erkek ilişkilerinde de şiddetli kıskançlıklar yaşayabilir.

· Kıskançlığın ardından ortaya çıkan bir başka duygu da hasettir. Haset duyan kimse başka insanların sahip olduğu her şeyi kıskanır ve kıskanmanın da ötesine geçerek onların sahip olduklarından mahrum kalmasını ister. Kıskançlığa neden olan durumların haset duygusunun da temelini oluşturduğu görülmektedir: sevgi ve ilgi eksikliği kendine güvensizlik yalnızlık kaygısı gibi…

· Kıskançlık kişiyi içinde bir yandan bir birey kimliği inşa etmeye çalışırken öte yandan kendini dış dünyadan soyutlanmış hissettiği çıkmaz bir yola aslında var olmayan bir alana sokar. Kıskançlık korku ve terk edilme acısını hem gizler hem de inşa eder.

· Kıskançlığın en yaygın biçimi kıskanç kişinin kendinden farklı başka bir dünyada yaşayan ve kendiyle hiçbir ortak noktaları olmayan kadın ve erkeklerle çevrili olduğunu düşünmesidir. Genellikle onları kendinin sahip olmadığı güçlerle donatılmış olarak tasavvur eder. Acısının nedeninin ve hayali çözümünün rakibinde yattığına inanan bu kişi endişesine bir biçim vermek amacıyla kendi kendine icat ettiği bu imgenin onu diğerlerinden daha da soyutladığını fark etmez.

· Kıskanç kişi ancak kıskançlığını bir kenara koyup da karşısında rakip olarak gördüğü kişinin kendisi gibi bir insan olduğunu fark ettiğinde ona atfettiği gizemli güçler üzerine yüklenen anlamlardan sıyrılabilir.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]