Augustinus - İtiraflar


Kaknüs Yayınları
508 sf.

Genellikle ilkçağ Hristiyanlığının en büyük düşünürü sayılan Augustinus (354 - 430) Yunan felsefesinin Platoncu geleneği ile Hristiyan öğretiyi kaynaştırmaya çalışmıştır. Spekülatif ve mistik eğilimlerin ağır bastığı eserlerinde işlediği en temel sorun Tanrı ve mutluluk sorunudur. Katolik öğretiyle ilgili kuşkularından bir türlü arınamayan Augustinus bir içe bakış anında hem içkin hem de aşkın "değişmez ışık" olan Tanrı'yı keşfeder. Ve " anlayayım diye inanıyorum" önermesini şiar edinir kendine. Felsefi ve tanrıbilimsel düşünüş biçiminin yer aldığı otobiyografik nitelikli bu kitapta okuyucu onun dehasını görecek ve yüreğinin atışlarını içinde hissedecektir.