Ankara´nın `başkent` kimliğini ve ondan öte Cumhuriyet´i ulus-devleti simgeleyen üç meydanı: Kızılay-Ulus-Sıhhıye... 1950´lere dek Cumhuriyet´in kamusal mekânları idi bu meydanlar... Sonra gitgide bir yandan trafik kavşağına dönüştürülerek depolitize edildiler bir yandan da `öngörülmemiş` ya da `istenmeyen` bir çoğulculuğa alan açtılar. Ve Ankara´nın kalabalıklara evsahipliği yapan bir başka kamusal mekânı: Yüksel Caddesi yaya bölgesi... Kentsel gündelik hayatın asli bir unsuru olan kamusal bir mekânda `yürüme` deneyimi için mecralar açan bu `faaliyete` biçim veren bir alan... Kızılay Ulus Sıhhiye meydanlarını ve Yüksel yaya bölgesini `okuyarak` kentin kamusal alanın politikanın anlamlarını çözümleyen yazılar yer alıyor elinizdeki kitapta. Ankara´nın ve genel olarak kentin çoğul kamusal kimlikleri üzerine kentsel kimlik ve `kamusal bilinç` arasındaki gerilim üzerine kuramsal bir temele yaslanan yazılar... `Başkent`te gün be gün `katedilen` mekânların tarihi değişimi bugünü ve muhtelif çehrelerine ilişkin tasvirler sunan bir Ankara kitabı... Aynı zamanda politik ve kuramsal bir inceleme: mekânın politakasına dair...
Adı Ankara'nın Kamusal Yüzleri
Üst Lejant Başkent Üzerine Mekân-Politik Tezler
EAN 9789750500824
Fiyat 1850 TL
Yayın No İletişim - 850
Dizi Memleket Kitapları - 6
Sayfa 246
Baskı 3.Baskı Ekim 2012 İstanbul (1.Baskı Kasım 2002 İstanbul)
Kapak Utku Lomlu
Kapak Filmi 4 Nokta Grafik
Derleyen Güven Arif Sargın
Uygulama Suat Aysu
Düzelti Serap Yeğen
Montaj Şahin Eyilmez
Basımevi Sena Ofset
Cilt Sena Ofset