İnsanlar arasındaki iletişimsizliğin korkunç sonuçlarıyla somutlanışı. “Sıradan insanlar”ın kavranması zor iç dünyaları. Çağımız insanının bireysellikten toplumsallığa yöresellikten evrenselliğe uzanan kimlik arayışı. Çağdaş Türk edebiyatının özgünlüğü ve önemi gün geçtikçe anlaşılan yazarı Yusuf Atılgan’ın edebiyatımız açısından getirdiği yenilikler ve değeri gün geçtikçe anlaşılan romanı. İnsanın durmadan kaçtığı soruların cevaplarını arama çabasının ürünü.