“İktisat İdeolojisi Üzerine Bir Deneme” ile başlayan kitabında yazar Türkiye ekonomisinin çeşitli somut sorunlarına ilişkin alternatif görüş ve önerilerini açıklıyor. 1980’lerin başındaki ekonomi tartışmalarında adı en çok geçen kaynaklardan biri olan kitabıyla Akat Sedat Simavi Vakfı Bilimler Ödülü’nü kazandı.