Amerikan Devrimi İngiliz İmparatorluğu’na karşı “vatandaşlık” hakları temelinde bir isyanla başladı. Devrimin getirdiği tartışmalar insan hakları konusunda Fransız Devrimi’ni önceleyen güçlü bir etkiye sahipti. Robert J. Allison bu kitabında bir toplumun özgürlük mücadelesini devrime yön veren fikirler etrafında inceliyor. İsyan silahlı mücadele savaşlar ve anlaşmaların ayrıntılı sunumunun yanı sıra Amerikan Devrimi sırasında yaşanan insan hakları anayasa özgürlük eşitlik temsiliyet seçim ve siyasal sistem tartışmalarını da canlı bir biçimde aktarıyor.


Amerikalılar niçin isyan ettiler? Savaş nasıl başladı? Fransızlar Amerika’yı niçin ve nasıl destekledi? Amerikan Anayasası’nı biçimlendiren fikirler ve tartışmalar nelerdi? Eyaletler bu tartışmalar sırasında hangi tutumları aldılar? Amerikan Anayasası nasıl hazırlandı? Bir toplumun ortak iradesi nasıl şekillendi? Amerikan Devrimi: Kısa Bir Tarihçe dünyayı etkileyen ilk devrimi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluş hikâyesini bu sorular etrafında ele alıyor.