Jürgen Habermas’ın epistemolojiyi toplumsal bir teori olarak kurma çabasını anlamlandırmaya yönelik bir çalışma olan Akıl ve Toplumun Özgürleşimi eleştirel bilgi teorisinin tarihsel ve toplumsal kökenlerini ele alıyor. Frankfurt Okulu’nun eleştirel teoriyle tartışmaya açtığı izlekleri de takip eden bu çalışma bir yandan Okul’un ve üyelerinin tarihini hesaba katarken diğer yandan eleştirel teorinin modern dünya ve bu dünyanın adeta hayatı soğutan/ruhsuzlaştıran yaşam alanlarını sömürgeleştiren yapısına yönelttiği keskin yargıları epistemolojinin imkânları ile yeniden değerlendiriyor.
“...felsefe ve sosyolojiyi ayrı uğraş alanları değil aynı çabanın değişik parçaları olarak yeniden inşa etmek neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir... Habermas’ın özgürleşimi amaçlayan bir toplumsal teori olarak epistemolojiyi yeniden inşa etme cehdini bu zorunluluğun somut bir örneği olarak değerlendirmek gerekmektedir.”

Adı Akıl ve Toplumun Özgürleşimi
Alt Lejant Jürgen Habermas Üzerine Bir Çalışma
EAN 9789750505737
Fiyat 1350 TL
Yayın No İletişim - 1295
Dizi Politika - 67
Sayfa 135
Baskı 1.Baskı Mart 2008 İstanbul
Yazar Ahmet Çiğdem
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Filmi Mat Yapım
Dizgi Remzi Abbas
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Kerem Ünüvar
Montaj Şahin Eyilmez
Baskı ve Cilt Sena Ofset