Ahmet Demirel’in Birinci Meclis’te Muhalefet: İkinci Grup adlı çalışmasına bir katkı niteliğindeki kitap bir gazetenin kısa ömrünü anlatıyor. Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey İkinci Grup’un fikirlerini yaymak amacıyla Tan gazetesini yayımlamaya başlar ancak Ali Şükrü Bey’in öldürülmesi nedeniyle gazete topu topu 68 sayı yayımlanabilir. Kitapta o 68 sayıdan seçmeler ve İkinci Grup’la Tan’la ilgili değerlendirmeler yer alıyor.