İlber Ortaylı yarı-sömürgecilik sisteminin ilk mimarı olarak nitelendirdiği Almanya’nın 20. yüzyılın başında çöküş süreciyle dağılma süreci arasında bir yerlerde seyreden Osmanlı İmparatorluğu’yla kurduğu ilişkileri yarattığı nüfuz alanını tarihin yeterince ele alınmamış konuları arasında sayıyor. Oysa: “Genç Alman İmparatorluğu’nun yayılma hırsı evvelemirde Osmanlı ülkelerine yönelmişti. Bu yayılmacılığı iktisadî askerî ve siyasî ittifak alanlarında düşünmelidir. Almanya 19. yüzyılın Fransız İngiliz tipi kolonyalizmine geç kalmıştır ve şartlar dolayısiyle yeni bir nüfuz politikası türü yaratmaktadır. Bu ülkelerde kurduğu nüfuz 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki Almanya’nın tarihidir demek pek yanlış olmaz. Aynı nitelik son devir Osmanlı tarihi için de sözkonusudur. Bu nedenledir ki iki ülke arasındaki ilişkiler yoğun bir biçimde araştırma konusu olmalıdır. Konuyu işlemek için arşiv belgelerinin zenginliği yanında o devirde basılan bazısı yarı propaganda bazısı siyasî-iktisadî durum raporu niteliğinde bir hayli kitap ve risale vardır.”
Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu Ortaylı’nın olması gerekeni “olmuş”a dönüştürdüğü; dönemin Almanya-Osmanlı İmparatorluğu ilişkilerini kendi deyişiyle hem “arşiv belgelerinin zenginliği”nden yararlanarak hem ikincil kaynaklara ulaşarak değerlendirdiği bir kitap.

Adı Alman Nüfuzu
Üst Lejant Osmanlı İmparatorluğu'nda
EAN 9789754706550
Yayın No İletişim - 459
Dizi Araştırma-İnceleme - 71
Sayfa 240
Baskı 6.Baskı Ekim 2004 İstanbul (1.Baskı Mart 1998 İstanbul)
Yazar İlber Ortaylı
Kapak Ümit Kıvanç
Dizgi Maraton Dizgievi
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Sait Kızılırmak
Basımevi Sena Ofset
Cilt Sena Ofset