Serdar Dinçer Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler’de bugüne kadar az bilinen ya da hiç bilinmeyen tarihi gerçeklere ışık tutuyor. Alman militarizminin Osmanlı’yı Birinci Dünya Savaşı’na nasıl sürüklediğini Ermeni tehciri ve soykırımındaki büyük rolünü emperyal planlarını; Osmanlı’nın bunlara yaklaşımını ve çapsız politikalarını Alman belgeleri üzerinden çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.


Dinçer Alman Dışişleri Bakanlığı Politik Arşivi’nde (PAdAA) yaptığı kapsamlı çalışmada tehcirin Türk-Alman ayrımı olmayan tek bir örgüt gibi hareket eden bir grup tarafından 1915’ten yıllar önce adım adım nasıl hazırlandığını gözler önüne seriyor. Bunu yaparken benzer çalışmalarda pek ele alınmayan dönemin Almanyası’ndaki tarihî gelişmeleri ve ülkedeki politik durumu da aktararak geniş bir perspektif sunuyor. Örneğin bir yanda Ermenilere karşı yürütülen katliamlar ve yağmalar birçok farklı savaş alanında “silah arkadaşlığı” sürerken öte yandan Kaiser Wilhelm’in Enver Paşa’ya at veya Sultan Reşat’a asa hediye etme derdinde olması dönemin diplomatların ne denli farklı olaylarla uğraştıklarını bütünün ne denli karmaşıklaştığını bazen de grotesk bir boyut aldığını gösteriyor.


Ermeni tehciri konusundaki tartışmalarda dikkat edilmesi gereken kimi konu ve belgelere bir işaret amacını taşıyan Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler Almanya ve İstanbul’da organize edilen Babıali’den yürütülen bir insanlık dramının arkasına biraz daha yakından bakmak için çok önemli bir kaynak.


Adı Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler
Üst Lejant Alman Belgelerinde
EAN 9789750509520
Fiyat 3800 TL
Yayın No İletişim - 1659
Dizi Tarih - 68
Sayfa 711
Baskı 1.Baskı Ekim 2011 İstanbul
Kapak Hakkında Osmanlı ve Alman ordularında mareşal rütbesi alan von der Goltz Paşa'nın da (en öndeki) katıldığı tören. [Kaynak: PAdAA-Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (Dışişleri Bakanlığı Politik Arşivi)]
Yazar Serdar Dinçer
Editör Kıvanç Koçak
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Selin Çakır
Baskı ve Cilt Sena Ofset