Ayşe Kulin Veda Romanı Kahramanları

Romanda altı ana karakter var. Saraylıhanım Behice Ahmet Reşat Mehpare Kemal Azra bence romanın asıl karakterlerini oluşturuyorlar. Roman bu altı karakterin üzerinden ilerliyor ve mesajlarını veriyor.

Leman Suat Mahir Mehpare’nin halası Hüsnü Efendi gibi diğer karakterler ise daha çok garnitür şeklinde. Ama zaten bu kadar karakterin hepsini birden resmetmek çok güç. Mesela Azra’nın sonlara doğru sıkıştırılmış yabancı bir komutana âşık oluş hikâyesi çok iğreti duruyor. Bu yüzden yazarın bütün karakterlerin ayrıntılarına girmekten çekinmesini anlıyorsunuz. Zira bütün karakterler birer deniz girerseniz ortaya bir kitap değil ansiklopedi çıkar.