Dönüşüm - Franz Kafka

İlk baskısı 1986’da yapılan 2011’de 31. baskısına ulaşan bu eser öykü türünde yazılmış eserlerden olan Jean Paul Sartre’nin Duvar’ından sonra okuduğum ilk öykü kitabıdır. (Roman okumayı tercih ettiğimden öykü kitaplarını pek okumuyorum. Fakat dershanedeki Türkçe derslerine giren hocamın tavsiyesi üzerine Türk dilini daha iyi kullanmak ve yazılarımı güzelleştirmek için bundan sonra öykü kitabı okumaya ağırlık vermeyi düşünüyorum.)

Franz Kafka’nın Dönüşümisimli eserinin başlığıbirçok tercümede Değişim olarak çevrildiği görülmektedir. Ama çevirmen Ahmet Cemal’e göre Dönüşüm’ü Değişim olarak çevirmek yanlıştır. Çünkü o öykünün ana karakteri olan Gregor Samsa’nın değiştiğini değil dönüştüğünü başkalaştığını düşünür. Tabii ki bu ismi kendi kafasına göre seçmez Ahmet Cemal; öykünün orijinal başlığının Almancada salt değişimden daha derin anlamı olduğunu bildiği için Dönüşüm başlığını uygun bulur.

Yazar ile ilgili kısa bir bilgi vermekte fayda var. Kitapta da belirtildiği üzere Franz Kafka 1883’te Prag’da doğdu. Yahudi asıllı bir aileden geliyordu. Yahudi asıllı olması içinde yaşadığı toplumdan dışlanması için bir gerekçeydi. Azınlık unsurlarından olması çevresine yabancılaşmasına da sebep oldu. Yazdığı kitaplarda “yabancılaşma” kavramı göze çarpar. Vereme yakalanması kısa zamanda ruhunu bedeninden ayıracaktır. Cahit Sıtkı Tarancı’nın deyişiyle”yolun yarısı”ndan kısa bir süre sonra 41 yaşında hayata gözlerini yumacaktır.

Franz Kafka gibi bir “değer”in bir “edebiyat adamı”nın “Yaşasaydı daha nice eserler bırakırdı!” dediğimiz bir kişinin kısa zamanda Hakkın rahmetine kavuşması edebiyat severler için gerçekten üzüntü vericidir. Çünkü Franz Kafka gibi adamlar her zaman dünyaya gelmezler. Yaşadığı dünyaya hiçbir katkısı olmayan niteliksiz onlarca insan F. Kafka’nın öldüğü yaşının yaklaşık iki katı kadar yaşayabiliyorken F. Kafka’nın 41 yaşında ölmesi ne kadar acıdır ne kadar şansızlıktır!

F. Kafka son romanı Şato’yu bitiremeden vefat etmiştir. Ölmeden önce F. Kafka dostu Max Brod’a “tüm eserlerinin yakılmasını” vasiyet etmiş ancak Max Brod dostuna hıyanet (!) etmiştir. “İyi ki de hıyanet etmiştir.” demek için çok sebep var. O olmasaydı F. Kafka’yı tanımayacak yapıtları klasikleşen bir yazarın eserlerinden mahrum kalacaktık.

Çevirmen Ahmet Cemal’in “Kafka’yı Yeniden Çevirirken” başlıklı önsözde kaleme aldığı dört sayfalık tanıtım yazısı; son sayfalara koyduğu “Dönüşüm’e Sonsöz” “Kafka’dan Felice’ye DönüşümÜzerine” “Dönüşümile İlgili Başkaca Yazışmalar Günce Notları ve Konuşmalar” başlıklı yazılar eseri anlamamızı kolaylaştırarak büyük bir boşluğu dolduruyor. Çünkü Dönüşümgerçekten ilk okunuşta anlaşılabilecek bir eser değildir; bundan dolayı Dönüşümile ilgili yorumları eleştirileri okumak eseri anlamasında okura yardımcı olacak unsurlardır.

Dönüşüm Gregor Samsa’nın bir sabah yatağından kalktığında kendini böceğe dönüşmüş olarak bulmasıyla başlıyor. Olaylar bundan sonra cereyan ediyor; Samsa’nın böcek olarak öldüğü âna kadar neler yaşadığı anlatılıyor.

Samsa’nın böcek olmadan önceki hayatını sayfaların aralarına serpiştirerekokura karşılaştırma yapma fırsatı sunuyor yazar. Bir okur olarak karşılaştırdığımda iki hayatının da berbat olduğu sonucuna varıyorum Samsa’nın. Böcek olmadan önce Samsa ailesini -kız kardeşini anne ve babasını- geçindirmek zorunda olan ve sürekli çalışmaktan bitap düşen bir bireyken böcek olduktan sonra bakan değil bakım isteyen bir cins varlığa dönüşüyor. Aile zamanla böcek olan oğullarından nefret ediyor ancak Samsa’nın annesi her şeye rağmen yufka yürekliliğini koruyor. Samsa’nın kardeşi Grete de öyle ilk başlarda aslında. Ancak o da zamanla Samsa’ya bakmaktan bıkıyor ve Samsa’nın hiçbir faydasının olmadığını ailenin omuzlarına yük getirdiğini dillendirmeye başlıyor. Aile Samsa’nın kovulması gerektiğinde karar kılıyor. Ancak Samsa bu düşünce uygulamaya konmadan ölüyor.

Böcek Samsa’nın trajik hikâyesi mutsuz bir şekilde sonlanıyor. Yazar Samsa’yı özünde iyi bir karakter olarak resmetmiş. Böcek olduktan sonra bile “özünde iyi” karakterini koruyor Samsa. Ancak olaylar onun hiç de istemediği şekilde gelişiyor. Görüntüsü evdeki insanları korkutuyor; eve gelip oda kiralayan adamların evden kaçmasına sebep oluyor. Yani Samsa istemediği hâlde bardağı taşırıyor.

F. Kafka böceği öyle bir betimlemiş ki böceğin gerçekten bir böcek mi yoksa bir insan mı olduğunu kestiremiyorsunuz. Bir böcek oluyor ama düşünebilme kabiliyetini kaybetmiyor; ancak konuşma yetisini kaybediyor. Zaten konuşabilseydi bütün yanlış anlaşılmaların önüne geçerdi.

Yazar kendi eseri ile ilgili yaptığı bir açıklamada “İnsan gibi yaşamak çok güç o nedenle hiç olmazsa kurgusal düzeyde bundan kurtulma isteği var… Hayvana geri dönülüyor. Böylesi insanca yaşamaktan çok daha kolay.” diyor. Gelgelelim hayvanca yaşamak -örnek olarak Samsa’nın böcek olması- mutluluktan ziyade mutsuzluğa yol açıyor. Böcek olan Samsa böcek olmayı istermiş gibi bir anlam çıkıyor yazarın dediklerinden. Samsa mutlu olmuyor ki böcek olmayı istesin. Zaten Samsa böcek olmadan önce de mutlu değil. Sürekli çalışan ailesine bakmak zorunda olan bir karakter o.

Yazarın betimlediği aile yokluk içinde yaşamaktadır. Baba ve anne çalışmamakta Grete -ağabeyi böcek olduktan sonra- çalışmak zorunda kalmaktadır. Grete’in çalışmak zorunda kalıp iş hayatına atılması aileyi bir nebze de olsa geçindirmektedir. Bir de ailenin evlerinin birkaç odasını kiraya vermeleri ailenin bütçesinin artmasını sağlamaktadır. Zamanla Samsa’yı beslemek göze batmaya başlar. Özellikle Grete Samsa’yı beslemek zorunda kalmalarından yakınır. Grete ağabeyini ilk başlarda severken tiksinir zamanla.

Yazar bir yandan Gregor’a yapılan haksızlıkları vurgulamakta bir yandan da güç bela yaşayan Samsa ailesinin maddî imkânlarını ortaya koyarak çevresel şartların aileyi Gregor’u dışlamaya ittiğini gözler önüne sermektedir. (Okurun F. Kafka’nın yaşadığı “savaş” yıllarını dikkate alarak eseri okumasında fayda görmekteyim.) Yani aslında şartlar aileyiGregor’danuzaklaştırmaktadır. Gregor’un sebep olduğu tatsız olaylar ailenin geçim kaygısı onun dışlanmasının gerekçeleri olarak sunulmuştur. Dolayısıyla yazar bence ne aileyi ne de böceği suçlamaktadır. Yazar bu eserinde “yabancılaşma” konusu işlese de birilerini kötüleme kaygısı taşımaz. Çevresel şartları da vererek olaylara daha geniş açıdan bakabilmemizi sağlar.

Nihayetinde böcek olmak insanca yaşamaktan uzak durmak bir çözüm değil. Çözüm sistemi -insanın insana karşı köleleşmesi insanın insanca yaşam hakkının olmaması kapitalizmin ağır yükünün insanı metalaştırması maddiyatın maneviyatın önüne geçmesi- değiştirmek; insanın insana karşı yabancılaşmasını önlemek insana doğasına uygun bir yaşam sunmaktır.

Alıntıdır.