Mezarlık Toplumu / Deccale İki Adım KalaKitap Özeti

Tümü heyecan yüklü hızlı olay akışı ve eğlenceli diyaloglarla fantastik öğelerle bazen de hüzün ve korku dolu olaylarla bezenmiş bir roman bu. Belirsiz bir zaman aralığında Deccâle iki adım kala tüm hayatı mezarlıklar içinde geçen bir toplumdaki insanların yaşamlarından kesitler bulacaksınız bu romanda. Alışılagelmiş roman okumasındaki olay örgüsü zaman mekân karakter yapısı ve üstün özne bütünlüğü bu romanda yerini olay akışının parçalanmasına zaman ve mekân olgularının kırılganlığına karakter ve öznelerin paramparçalanmışlığına bırakmaktadır. Kitap bireyselden toplumsala toplumsaldan siyasala doğru genişleyen bazen de tam tersi yönde siyasal ve toplumsaldan bireysele doğru daralan bir yapıya haiz. Bu romanın en önemli özelliklerinden biri de okunmaya hangi bölümden başlanırsa başlansın son bölüm en son okunmak kaydıyla anlatılanların anlaşılabilirliğinde yatmaktadır. Özellikle günümüz toplumsal alt yapısının ve iktidarın uygulanma biçimlerinin hangi koşullar altında devam edebildiğinin bir analizi gibi roman. Kitap içerik ve biçim tartışmaları dil-anlatı-söylem-özne-iktidar analizleri ışığında okunursa pekçok açıdan yeni değerlendirilmelere de tabi tutulabilir. Romanı bitirdiğinizde Hegel Marx Althusser Lacan Zizek'in söylediklerinin Türk toplumsal yaşamını anlamak için değerlendirilebileceğini fakat toplum yapımızı anlamak için bu düşünürlerin çok ötesine geçilmesi yeni düşünce biçimlerinin geliştirilmesi gerektiğini de hissedeceksiniz. Kitabın tüm öznelerin tüm iktidar ve direniş odaklarının kendilerini ve diğerlerini bir yeniden okumaya tabi tutmalarının yolunu açması ümidiyle.