Macbeth


Macbeth William Shakespeare'in en kısası olmasının yanında en önemli trajedilerinden biridir. Tüm dünyadaki hem profesyonel hem de amatör tiyatrolar tarafından sıkça sahneye konulur. Oyunun bir kısmı Raphael Holinshed'in ve İskoç filozof Hector Boece'nin İskoç Kralı Macbeth hakkında yazdıklarına dayanır. Macbeth'in hikayesi genellikle güç düşkünlüğü ve arkadaşlara ihanet konularında örnek bir hikaye olarak gösterilir.

Özeti

Oyun şimşek ve gökgürültüleri arasında Üç Cadı'nın bir sonraki buluşmalarının Macbeth'le olmasına karar vermeleriyle başlar. Bir sonraki sahnede yaralı bir asker İskoç Kralı Duncan'a Macbeth (Glamis Baronu) ve Banquo'nun ayaklanan Macdonwald tarafından yürütülen Norveç ve İrlanda güçlerini bozguna uğrattıklarını bildirir.

Macbeth ve Banquo bir açıklıkta gezinirlerken Üç Cadı onları bazı kehanetlerle karşılarlar. Her cadı Macbeth'i ayrı selâmlar: ilki Glamis Baronu; ikincisi Cawdor Baronu; sonuncusu da Bir sonraki kral diye. Cadılar aynı zamanda Banquo'nun bir kraliyet hanedanına babalık edeceğini bildirirler. İki adam bunlar hakkında düşünürlerken Cadılar kaybolur. Kral'dan mesaj getiren ve başka bir baron olan Ross o anda gelir ve Macbeth'in yeni rütbesinin Cawdor Baronluğu olduğunu bildirir. Böylece ilk kehanet yerine gelmiş olur. Diğer kehanetlerin de yerine geleceğine inanan Macbeth'te kral olma hırsı oluşmaya başlar.

Macbeth karısına yolladığı bir mektupta Cadıların kehanetlerinden bahseder. Kral Duncan Macbeth'in Inverness'deki şatosunda kalmak isteyince Macbeth'in karısı Lady Macbeth Duncan'ı öldürüp kocası için tahtı sağlamlaştırmak adına planlar yapar. Macbeth kralı öldürmek konusundaki endişelerini dile getirse bile Lady Macbeth onu ikna eder.

O gece Macbeth Duncan'ı dramatik bir şekilde öldürür. Lady Macbeth Duncan'ın öldürüldüğü kanlı bıçağı kralın uyuyan uşaklarının üzerine koyarak onları katil gibi göstermeye çalışır. Ertesi sabah bir İskoç asilzade olan Lennox ve Fife Baronu Macduff şatoya gelirler. Kapıcı kapıyı açar ve Macbeth onları kralın odasına götürür. Burda Macduff Duncan'ın cesedini bulur. Bunun arkasından Macbeth sahte bir öfkeyle daha masumluklarını kanıtlayamamış uşakları öldürür. Şüphe uyandırıcı olaydan kendi canlarının da yanabileceğini sezen Duncan'ın çocuklarından Malcom İngiltere'ye; kardeşi Donalbain ise İrlanda'ya kaçar. Tahtın gerçek velihatlarının ani kaçışı babalarının katilleri onlarmış gibi gösterir ve bundan yararlanan Macbeth ölü kralın hısmı olduğundan kendini yeni İskoç Kralı olarak ilan eder.

Başarısına rağmen Banquo'nun kralların atası olacağı fikrinden hoşnut olmayan Macbeth onu kraliyet yemeğine çağırır ve onunla oğlu Fleance'ın gece ata bineceklerini öğrenir. Banquo ve Fleance'ı öldürmek için üç adam tutar. Bu adamlar Banquo'yu öldürmekte başarılı olsalar da Fleance'ı ellerinden kaçırırlar. Yemekte Banquo'nun hayaleti ortaya çıkar ve Macbeth'in yerine oturur.

Bu normal olmayan hallerden rahatsız olan Macbeth Cadılara tekrar gider. Cadılar üç ruh çağırırlar ve bu ruhlar Macbeth'e Macduff'a dikkat etmesini Macbeth'e kadın tarafından doğurulan hiç kimsenin zarar veremeyeceğini ve Büyük Birnam Ormanı'nın Dunsinane Tepesi'ne gelmediği sürece Macbeth'in kaybolmayacağını bildirirler. Bundan sonra o sıralarda sürgünde olan Macduff'ın yokluğundan yararlanan Macbeth Macduff'ın şatosundaki herkesi - Macduff'ın karısı ve çocukları da dahil - katleder.

Lady Macbeth kocasıyla birlikte işlediği suçların vicdan azabından yıkılır ve oyundaki ünlü bir sahnede uyurgezer haldeyken ellerinden hayali kan izlerini çıkarmaya çalışır.

İngiltere'de Malcom ve Macduff İskoçya'ya karşı bir istila planlarlar. Malcom Macduff ve İngiliz Siward ile birlikte Dunsinane Şatosu'na karşı bir saldırı başlatır. Birnam Ormanı'nda kamplarlarken askerlere ağaçları kesip onları kamuflajda kullanmaları konusunda bir talimat verilir; böylece Cadıların ikinci kehaneti de yerine gelmiş olur. Bu sırada karısının öldüğünü öğrenen Macbeth (ki ölümünün sebebi açık değildir; ancak bazıları tarafından intihar ettiği düşünülmektedir) ünlü bir nihilist konuşma yapar.

Malcom'ın ordusu şatoya girdikten sonra İngiliz Siward'ın oğlu Macbeth tarafından öldürülür. Macbeth daha sonra Macduff'la yüzleşir. Ancak Macbeth bir kadın tarafından doğurulmuş herhangi biri tarafından öldürülemeyeceğini bildiği için bundan hiç endişelenmez. Bunu Macbeth'in ağzından duyan Macduff "annemin rahminden / Vakitsiz koparıldım" (Yani annesinin doğal doğumundan önce Sezeryan ile doğmuş ve böylece aslında doğmamıştır.) diyerek Macbeth'in geç de olsa Cadılar tarafından yanlış yöneltildiğinin farkına varmasını sağlar. Yine de dövüşmeye devam eden Macbeth'in dövüşün sonunda kafası Macduff tarafından kesilir ve böylece Cadıların son kehaneti de gerçekleşmiş olur.

Oyunun son perdesinde Malcom gerçek hak sahibi olarak İskoç Kralı olarak taçlandırılır ve böylece İskoçya tekrar huzura kavuşur.

Cadıların Banquo hakkındaki kehanetinin ("Sen krallara baba olacaksın") Malcolm ile gerçekleşmesiyle gerçek hayatta bir bağlantı olup olmadığı tartışılsa da halk o dönemin kralı olan I. James'in sözde Banquo'nun neslinden geldiğini varsayıyordu.

Alıntıdır