Özet

Robinson Crusoe denizcilik aşkı ile doludur. Halbuki babası onun avukat olmasını istemektedir. Ro*binson 19 yaşındayken babasına karşı gelir ve kasabasından Londra’ya gitmek üzere yola çıkan bir gemiye binerek ayrılır. Yolda büyük bir fırtına çıkar. Robinson kurtulursa ailesine itaat edip denizcilikten vazgeçeceğine söz verir. Kurtulunca sözünü tutmaz. Gemiciliğe atılır. Afrika’da ticari eşya satan bir gemide çalışırken gemi korsanlar tarafından saldırıya uğ*rar. Portekizliler sayesinde kurtulur. Brezilya’da şeker işleriyle uğraşmaya başlar zengin olur. Ortağı ona Afrika’ya giderek köle getirme işini teklif eder. Yolda gemi Güney Afrika sahil*lerine yakın bir yerde batar. Tek kurtulan Robinson olur.

Robinson bir adaya sığınır. Yanında bıçak ve pipo var*dır. Adada hiç kimse yoktur. Bir sal yapar ve batan gemisin*den kullanabileceği eşyaları adaya taşır. Daha sonra kendine bir kulübe inşa eder. Yaban keçileri ile beslenmektedir. Gemi*den getirdiği mısırları eker; fakat mevsim uygun olmadığın*dan hiçbiri ürün vermez. Diktiği ağaçlar da tutmaz. Adadan ayrılmak için büyük bir kayık yapar; fakat kayık çok ağır ol*duğu için denize götüremez. Zamanla ekmeyi başarır. Bir de papağan ehlileştirerek onunla konuşur. Gemiden bulduğu mürekkep ve kalemle de başından geçenleri yazar.

Aradan 12 yıl geçmiştir. Bir gün Robinson sahilde gezer*ken çok şaşırır. Çünkü kumlarda insana ait ayak izleri vardır. 10 yıl daha geçer. Robinson bu sefer kumsalda insan kemik*leri ve parçalanmış organlar görür. Güney Afrika’nın bir baş*ka adasından yamyamların gelerek bu adada esirlerini yedik*lerini anlar. Çok sinirlenir. Bir yere saklanarak yamyamlar tekrar geldiğinde onları öldürmeye karar verir. Bir mağarasını kale gibi kullanır. Bir günotuz kadar yamyamın adaya gel*diğini görür. Esirlerden birini pişirmişler diğerini de öldürmek üzeredirler. Robinson gemiden aldığı silahı ve kılıcıyla yamyamları öldürür. Bir esiri de kurtarır. Bu esir artık yıllardır yal*nız yaşayan Robinson’un arkadaşı olur. Robinson onu eğitir yamyam olan arkadaşını medenileştirir adını da Cuma ko*yar. Cuma’ya İngilizce dahi öğretir. Cuma ona adasında Ro*binson gibi beyaz insanların esir olduğundan bahseder. Ro*binson onları kurtarmaya karar verir. Bir tekne yaparlar. Fa*kat bir gün üç kayık dolusu yamyam yine adaya gelir. Köle*lerini yemek için bu adayı tercih etmişlerdir. Kölelerden biri*nin beyaz olduğunu gören Robinson çok şaşırır. Ateşli silah*larla hepsini öldürürler esirleri de kurtarırlar. Esirlerden be*yaz adamRobinson’un gemisinden kurtulan biridir. Diğer esir ise Cuma’nın babasıdır.

Bir gün denizde bir ingiliz gemisi görürler. Gemi kaptanı asi tayfaları yüzünden zor durumdadır. Onu kurtarırlar. Bu gemi ile Robinson ve Cuma ingiltere’ye dönerler. Aradan 32 sene geçtiği hâlde Robinson ortağının onun adına yaptığı yatırımlar sayesinde zengin bir adam olmuştur. Anne ve ba*bası ölmüştür. Robinson ingiltere’de evlenir; çocukları olur. Romanın sonunda eski adasının durumunu görmek için de*nize açılır.

Robinson Crusoe‘un Daha Sonraki Maceraları adlı kitap*ta Robinson karısı ölünce adasına gider. Adada yerli kadın*larla asi İspanyol ve İngilizlerin evlendiğini görür. Ada olduk*ça kalabalık hâle gelmiştir. Daha sonra Cuma Brezilya’ya gi*derken bir çarpışmada ölür. Robinson İngiltere’ye döner ve denize veda eder.

Kişiler

Robinson Crusoe: Denizcilik aşığı zeki becerikli maceraperest bir insandır.

Cuma: Robinson Crusoe’un hizmetkarıdır. Başlangıçta yam*yamken Robinson Crusoe onu eğiterek mede*ni bir insan yapmıştır.

Alıntıdır