Mimarlık Ve Resim Sanatında Yaratıcı Süreç Özet - Nafi Çil Kitapları - Nafi Çil Kitap Tanıtım - Mimarlık Ve Resim Sanatında Yaratıcı Süreç Kitap Fiyatı - Mimarlık Ve Resim Sanatında Yaratıcı Süreç Ön Okuma

Kitap Özet


Tüm insan etkinliklerinde ve insan kültürünün bütün biçimlerinde ''çoklukta birlik'' ilkesi bulunur.Sanat sezgininbilim düşüncenindin ve mitos duygunun birliğini verir.Sanat insana canlı biçimlerin dünyasını açar;bilim yasaların ve ilkelerin dünyasını gösterir;din ve mitos yaşamın tümelliğinin ve temel benzerliğinin bilincine varılmasıyla başlar.

Öncelikle geçmiş çağların filozoflarından bilim adamlarından ve sanatçılarından yola çıktık ve sonrada çağımızın bilimlerisanatçıları ve düşünürleriyle ilgili gelişmeleri inceledik.Bu inceleme sonucunda gelişmelerin hem bilincine hem de yetersizliğinin farkına vardık ve sonra yeni bir anlayış içinde insan varlığını tanımlamak için çalışmaya başladık.

Bu sayede hem felsefi düşünce dünyası içinde mimarlık ve resim alanında hem de bilimsel gerçekler içindeinsan dediğimiz varlığı ele alırken bana varolmanın koşullarını ve düşünme yetisini kazandıran yaratma edimi yoluyla ölüme ve yokluğa karşı durmayı özbilince dönüştüren sevgili hocamın öğretileriyle bu yeni kitabımda keşfe çıktım

Kitap Künyesi


Mimarlık Ve Resim Sanatında Yaratıcı Süreç - Nafi Çil

Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları

Fiyatı : 2400 TL

Mayıs 2011
250 sayfa
ISBN: 9789944757515