Harmonik Yönetim Kitab Özet - Mehmet Ulutaş Kitapları - Mehmet Ulutaş Kitap Tanıtım - Harmonik Yönetim Kitap Fiyatı - Harmonik Yönetim Kitab Ön Okuma

Kitap Özet


Birey-örgüt uyumu psikolojik sosyal doğal ve soyut bir süreçtir. Birey-örgüt uyumunu karşılıklı ve dengeli ödünler verme hali değişen koşullara uyarlanabilme esnekliği olarak ifade edebiliriz. Uyum öncesinde bireyler arasında farklılıklar ve çatışma sözkonusu iken uyum sonrası çatışma ortadan kalkmış ancak farklılıklar varlığını sürdürmektedir. Uyum ile kastedilen yaratıcılıktan uzak itiraz etmeden emirlere uyma biçimi değil ve fakat örgüt amaçlarını gerçekleştirmeye yöneltilen sinerjik bir bütünleşme organizasyonun bütün fonksiyonlarının ve faaliyetlerinin ahenkleştirilmesidir.

Bireysel değerleri ve kendine özgü kişilik özellikleri ile örgüte dahil olan çalışanların örgütsel değerleri yadırgaması benimsememesi ve reddetmesi hali çatışma ve işgören devriyle sonuçlarak hem bireysel hem de örgütsel enerji ve zaman kayıplarına sebep olmaktadır. Bu sebeple örgütler öncelikle vizyon ve misyon ile birlikte örgütsel değerlerini de tespit etmeli ve bunları ilan etmelidir. Daha sonra işgören seçim sürecini titizlikle ele alarak doğru çalışanın işe alımını temin etmeli; sosyalizasyon süreçlerini de sağlıklı işleterek örgüt içinde birey-örgüt uyumunu gerçekleştirmelidir.

Kitap Ön Yüzü
Kitap Künyesi

Harmonik Yönetim - Mehmet Ulutaş

Nüve Kültür


» Araştırma
» İnceleme

Fiyatı : 1100 TL

Haziran 2011
192 sayfa
ISBN: 9786058777903