Örgütsel Demokrasi Kitab Özet - Mehmet Ulutaş Kitapları - Mehmet Ulutaş Kitap Tanıtım - Örgütsel Demokrasi Kitap Fiyatı - Örgütsel Demokrasi Kitab Ön Okuma

Kitap Özet

Katılımcı yönetim siyasal demokrasi'nin endüstri işletmelerindeki yansıması olarak düşünülebilir. Nasıl demokratik düzen aslında yönetilenlerin yani vatandaşların kendilerini yönetenlerin kendilerine ilişkin aldıkları kararları doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyebilmeleri ise endüstriyel hayatta da katılımcı yönetim çalışanların kendilerini idare eden üst yönetimin aldığı kararlarda etkili olabilmelerini içermektedir.

Totaliter otoriter düzenlere göre demokratik düzen içerisinde yaşayan halkların devletine daha bağlı olacağı varsayıldığına göre aynı durumun işletmeler için de geçerli olması neden düşünülmesin? İşte katılımcı yönetim işletmelerde demokratik yönetim biçimini öngörmekte ve çalışanların işletme içerisinde alınan kimi kararlara çeşitli ölçülerde katılmalarını salık vermektedir. Uygulama konusu karara ilişkin fikri sorulan ya da doğrudan kendi önerisi karara dönüşen çalışan bu kararları daha içten ve samimi bir biçimde benimseyecek ve uymaya özen gösterecektir. Gerçek bağlılık hisleriyle işletmesi ile bütünleşen çalışanlar bütün yeteneklerini enerjilerini işletmenin daha da gelişmesine ilerlemesine yöneltecektir. İşte işletmeler çalışanlarının görünen değil de bu gizil güçlerini açığa çıkardığı ve bunu işletmenin ilerlemesine yönlendirdiği müddetçe başarılı olabilirler.
Kitap Ön Yüzü
Kitap Künyesi

Örgütsel Demokrasi - Mehmet Ulutaş


Nüve Kültür

» Araştırma
» İnceleme

Fiyatı : 950 TL

Haziran 2011
144 sayfa
ISBN: 9786058777910