İslam Dini' nin Temel Direkleri Kitap Özet - Hakkı Yılmaz Kitapları - Hakkı Yılmaz Kitap Tanıtım - İslam Dini' nin Temel Direkleri Kitap Fiyatı - İslam Dini' nin Temel Direkleri Ön Okuma

Kitap Özet

Arka Kapak Yazısı: İslâm dini -Kur'ân'ın delâletiyle- “Yüce Allah'ın kullarını hakka ulaştırmak üzere peygamberleri aracılığı ile akıl sahibi insanlara tebliğ ettiği onları dünya ve âhiret mutluluğuna kavuşturan sistem Allah'ın koyduğu hükümler” şeklinde tanımlanmıştır. Rabbimiz insanlığı zulüm ve kargaşa bataklığından kurtarıp adaleti dengeyi günveliği ve mutluluğu sağlamak için kitap indirmiş ve elçi göndermiştir. Gönderilen kitabın içinde yer alan ilke ve anayasalara -Rabbimizin ifadesiyle- hikmet denilmektedir. Biz bu ilkelere “din” diyoruz. Kur'ân-ı Kerim'deki çeşitli âyetlerden anladığımıza göre Rabbimiz dinin halis olmasını istemektedir. Zira halis olmayan dinin dünya ve ahiret mutluluğunu temin etmeyeceği açıktır. Fakat günümüzde Müslüman olduğunu söyleyen bazı kimselerin yaşadığı din; halis olmayan yozlaştırılmış içi boşaltılmış bir din olup Kur'ân'da konu edilen halis din ile alakası yoktur. Din adına öğretilen bazı hususlar da aynen böyledir. Tebyînü'l Kur'ân ve onun devamı olan meâl çalışması ile geniş kitlelerin beğenisini kazanan Muhterem Hakkı Yılmaz bu eserinde İslâm Dini'nin Temel Direkleri'ni ele alıyor. Ve dinin sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi için Rabbimiz tarafından indirilen hakikatlerin özüne ulaşma çabasını sürdürüyor. Eser “dua” konusu ile başlıyor. “Namaz”ın nasıl anlaşılması ve ikame edilmesi gerektiği sorusuna âyetlerden verdiği cevaplarla devam ediyor. Kitabın son bölümü ise Rabb'e yönelmenin bir diğer ifadesi olan “hacc”ın nasıl olması gerektiğine ayrılmış.

Kitap Ön Yüzü

Kitap Künyesi


İslam Dini' nin Temel Direkleri -Hakkı Yılmaz

İşaret Yayınları

» Araştırma
» İnceleme

Fiyatı : 1300 TL

Temmuz 2011
280 sayfa
ISBN: 9789753502351