Sözüm Söz Kitap Özet - Fatma Barbarosoğlu Kitapları - Sözüm Söz Kitap Tanıtım - Sözüm Söz Kitap Fiyatı - Sözüm Söz Ön Okuma

Kitap Özet

Sözüm Söz Fatma Barbarosoğlu ile yapılan söyleşilerden oluşan bir kitap. Doksanlı yıllardan günümüze yirmi yıllık bir zaman aralığına yayılan söyleşiler hem yapıldığı dönem/ler açısından hem de yazarın modernleşmenin belli başlı görünümleri ve süreçleri hakkındaki düşünsel sürekliliğini ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

Söyleşilerde üç ana eksen öne çıkıyor: sosyolojik analizler; hikâye deneme roman yayınladıktan sonra kitap vesilesiyle yapılmış söyleşiler; gazete ve dergilere soruşturma kapsamında verilmiş olan görüşler. Barbarosoğlu'nun söyledikleri yan yana konulduğunda yani bağlayıcı unsurlar dikkate alındığında kitabın kendisi büyük bir söyleşiye dönüşüyor. Modern zamanlardaki hayat/lar zihinler parçalanmalar edebiyat ve edebî kamu üzerine yapılmış bir büyük söyleşiye.
Sözüm Söz
Fatma Barbarosoğlu

Profil Yayıncılık
Fiyatı : 2000 TL
Ocak 2012
384 sayfa
ISBN: 9789759963552