Kitap Özet

Bahşılık Geleneği Türkmenlerin en önemli zenginliklerinden biri olmuş; tarihin çok eski dönemlerinden itibaren varlığını devam ettirmiştir. Bu geleneğin temsilcileri bahşılığın temellerini Türkistan coğrafyasında atmış; sonraki dönemlerde bahşılık ve bahşılar Türk boylarının yaşadığı coğrafyalarda değişen zamana ve koşullara göre az çok farklılıklar göstererek günümüze kadar hayatiyetini sürdürmüştür.

Bahşılar ilk dönemlerden itibaren halka geçmişteki tarihî ve sosyal olaylar hakkında kısmen bilgi verme yazının ve yazılı edebiyatın henüz hayatımıza tam olarak girmediği dönemlerde halk destanlarını türkülerini rivayetlerini günümüze kadar taşıma ve her şeyden önce halkı eğlendirme görevini üstlenmiştir.

Türkmenler arasında özellikle Hanlıklar dönemi Çarlık Rusyası dönemi ve Bolşevik dönemde toplum için büyük önem arz eden bahşılar ve gelenek hakkında şu ana kadar Türkmenistan'da ve Türkiye'de yapılan çalışmaların sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumu göz önüne alınarak hazırlanan bu çalışma alana katkıda bulunacaktır.

Kitap Ön YüzüKitap Künyesi

Türkmen Bahşılık Geleneği - İhsan Kalenderoğlu

Gazi Kitabevi

» Araştırma
» İnceleme

Fiyatı : 1400 TL

Mayıs 2012 181 sayfa ISBN: 9786054562329