Sarayda Harem Kitap Özet - Ahmet Akgündüz Kitapları - Sarayda Harem Kitap Tanıtım - Sarayda Harem Kitap Fiyatı - Sarayda Harem Ön Okuma

Kitap Özet


- Tarih boyunca kadı meselesine insanlığın yaklaşımı ve

İslam Hukuku’nda kadının statüsü

- Eski toplumlarda ve hukuk sistemlerinde kölelik

ve cariyelik kurumu ve İslam’ın konuyla ilgili getirdiği yenilikler

ve ilga ettiği hükümler

- İslam’da ve Osmanlı’da harem ve cariye kavramları ve

islam Hukuku’nda bunların hukuki statüleri

- Osmanlı’da Saray kavramı ve Padişahların

cariyelerle olan ilişkileri ve

- Harem ile alakalı akla takılan bazı önemli soruların

cevaplarını tatmin edici bir şekilde ve

belgeler ışığında okuyacaksınız.
Sarayda Harem
Ahmet Akgündüz
Hayat Yayıncılık
Fiyatı : 1200 TL
Mayıs 2011
272 sayfa
ISBN: 9786055878795