Leah dünyanın en ünlü top modeli olsa bile mütevazı geçmişini unutmaz. Geleceği kurarken bu geçmişin ağır yükleri hayatının akışını değiştirecektir...
Genç Leah Thompson'ın Yorkshire'ın taşrasında geçen hayatı Rose Miranda ve Miles'dan oluşan Delancey Ailesi tarafından yönlendiriliyordu. Fakat onlardan hiçbiri Leah'nın kaderinin bu denli duygu yüklü gelişmelere sahne olacağını bilmiyordu.
Leah süper zenginliğin dünyasında Milano'dan New York'a ihtişam ve ihtirasın göz kamaştırıcılığı arasında lüks içindeki hayatını sürdürürken savaş zamanında Avrupa'nın gettolarında başlayan onun mukadderatının da yazılı olduğu geçmişinden gelen bir hikayenin içine çekilir.