1947 yıllında ölen Crowley çok sayıda eser yazmıştır. Bu eserler arasında birkaç öykü ve iki roman da yer alır. Romanları "Ay Çocuğu" ve "Bir Uyuşturucu Müptelasının Günlüğü"dür. 1917 yılında yazdığı "Ay Çocuğu" 1929 yıllında yayınlanmıştır. Daha sonra 1972 yılında tekrar basılmıştı. Piyasada bulunması zor olan bu ikinci baskıda Typhonian O.T.O. başkanı Kenneth Grant'in notları ve bir önsözü var. Günümüzde Samuel Weiser tarafından basılmış ve Internet’te bulunan bir kitaptır. Kitap hakkında oldukça bilgilendirici olan bu önsözde şöyle yazmaktadır:

“Ay Çocuğu özel bir tür “homunculus” yaratmakla ilgili. Daha önceki adı “Kelebek Ağı” idi zira kelebek özellikle Çinliler için ruhun eski bir sembolüdür. Ağı insan dışı bir varlığı yakalamanın bir aracı. İşte Ay Çocuğun konusu budur.”

Oldukça tuhaf ve aykırı bir çalışmaya dayanan yapay cenin “homonculus” yaratmak ilk kez simyager Parcelsus tarafından ortaya atılmış ve Crolwey’nin bazı eserlerinde işlenmiştir.

““İtiraflar” otobiyografisinde bu roman hakkında şöyle diyor: “Bu kitapta modern majikal teorileri kapsamlı bir şekilde açıkladım. Romanda kişiliklerin çoğu tanıdığım gerçek kişilerdi ve birçok olayı yaşadıklarımdan aldım.”

Günümüzde kitapta adı geçen bu “gerçek kişilere” gelince Crowley hakkında sürüyle kitap yazıldığı gibi Altın Şafak Cemiyeti ve üyeleri hakkında bir sürü incelemeler de basılmıştır. Hicivli ve mizahlı bir dilde yazmayı seven Crowley’nin tanıdığı bu kişiler hakkında yazdıklarının pek ciddi olmadığı kendi önsüzünde yazdığı notan belidir: “tüm kişiler ve olaylar tamamen dağınık bir hayal gücünün eserleridir.”

Romanda bazı Türk karakterler olması ilginçtir. Crowley Hıristiyanlığı sert bir şekilde suçlayan bir kitap yazmış olmasına rağmen Müslümanlığı överdi. Kuzey Afrika’da uzun süre bulunmuş ve Arapça öğrenmişti. Hayatta tek kalan oğluna da Atatürk adını koymuştu. Ne var ki özgeçmişi ile ilgili izlerini silen bu kişi ortadan kaybolmuştur.

Kitaptan bir bölüm:

Antikite ilimlerinde pek çok sınıflandırma gezegenlere dayalıdır. Doğalarında sıcak ve ateşli olan aslanlar ve biber ve humma. Güneş veya Jüpiter ya da Mars ile atik ve esrarengiz şeyler Merkür ile soğuk ve ağır şeyler Satürn ile vb. sınıflandırılmıştır.

Yine de pek çok gezegenin ilkesi çeşitli oranlarda hemen her şeyin içinde yer alır. Bu oranlar daha eşit biçimde dengelendikçe ve birleştirildikçe her şey gerektiği gibi daha bütünsel oldukça ilahi kusursuzlukla bir örnek olmaya daha fazla yakınlaşılmış oluyordu insanın kendisi küçük bir evren Yaratıcı'nın bir görüntüsü mikrokosmos olarak adlandırılıyordu. İçinde bütün gezegenlerin ve elementlerin bir yeri vardı ve Zodyakın Burçları bile onun doğasında temsil ediliyordu. Koçun enerjisi baştaydı boğa omuzlarma dayanma gücü veriyor aslan yüreğindeki cesareti ve mizacının ateşliliğim temsil ediyordu sıçramasına yardım eden dizleri oğlak burcundaydı hepsi güzellik ve uyum içinde çalışır güzellik ve uyum içinde bölümlere ayrılır ve ayrılırdı.

Bu garip dilde Ay alıcı durumdaki belli başlı bütün şeyleri belirtirdi çünkü ayışığı güneş İşığının yansımasıdır sadece. Bu nedenle "lunar" neredeyse "dişil" ile eş anlamlıdır. Kadın değişir hepsi erkeğin etkisine dayalıdır. Evrelerine göre bir zaman bereketliyken bir zaman çoraktır. İlerlediği yolun her gününde Zodyakın belli bir bölümünün içinden geçer ve o evredeki ya da onların deyişiyle evdeki etkisi kendisi dışındaki yıldızların varsayılan doğalarına göre belirlenir. Iliel'in gündelik rutin davranışları ayın her sıfatı ile uyum gösterecek şekilde düzenleniyordu.

Ayrıntıdaki bu önemsiz şeylerin dışında Ay'in üç bölümden oluşan yüce bir karakteri vardır. İlkin Grek söylenişiyle Artemis ya da Roma mitolojisindeki Diana Güneş'in kardeşi ve parıldayan Bakire Tanrıça'dır. ikinci olarak insana ışığı ve saflığı getiren ve onun hayvansal ruhunu sonsuz benliğine zincirleyen İsis-initiatriks ve Persephone ya da Proserpina'dır çifte doğası olan bir ruhtur efendisi tarafından ikram edilen narı yediğinde annesi onu yukarıya tamamiyle geri getiremediğinden yarı dünyada yarı Hades'te yaşar. Ve üçüncü olarak Hekate'dir cehennemin temsil ettiği "her şey"dir. Kısır çirkin ve kötü niyetlidir ölümün ve cadılığın kraliçesidir.

Bütün bu mizaçlar kadında birleşmiştir. İyi ve ışık saçan bir varlık olarak Artemis'in doğruluğundan şüphe edilmez. Hekate anne olma umutları bütünüyle geçmişte kalmış ruhu mutlu ölümlülere duyduğu kıskançlık ve nefretle kararmış bir kocakarıdır. Yaşamın bolluğu içindeki kadın Demeter'in Hades yılın yarısında onu dünyaya göndermeyi kabul edene kadar mısır vermemeleri için uğruna tarlaları lanetlediği yüce Persephone'dur. Bu nedenle eski insanların "ay" ı bugün Mitras rahibinin boğayı öldürdüğü zamanki kadar sağlam gerçek bir psikolojik anlama sahiptir. O ruhtur ama gerçek ruhun sonsusuz ve ölmeyen güneşi değil onun bir yansıması ve değişime ve kedere ve evrenin bütün güçlerinin oyununa tabi ve "rehinden kurtuluşu" kozmik problemin çözümü olan hayvan ruhudur. Çünkü o yılan'ın başım ezecek olan kadının tohumudur ve bu olay anneliğe hak kazanan her kadın tarafından sembolik olarak tekrarlanır.

Diğerleri kutsal ve ilahi bir ritüelin rahibeleri olarak Artemis'e karşı iffetli kalmış olabilirler ama bu istisna ile birlikte kararlaştırılan amaca ulaşmakta başarısız olmak onları ayın karanlık yüzüne lanetli Hekate'nın soğuk ve kısır evine getirir.

Daha ileride bu düşünce alanlarımn ne kadar geniş olabileceği kadın formülünün-etkinin doğasına sonrasında kadına işleyip işlemediğine göre- çoğunlukla bir saniye içinde uç noktaların birinden diğerine sıçrayarak dokunacak denli duyarlı olduğu görülecektir

ALINTIDIR.